จีนเชิญชวนผู้ที่รักการเดินทางเตรียมตัวท่องเที่ยว ด้วยหลักสูตร “วิชาการท่องเที่ยวจีน” ในรูปแบบออนไลน์

0
1

จีนเชิญชวนผู้ที่รักการเดินทางเตรียมตัวท่องเที่ยว ด้วยหลักสูตร “วิชาการท่องเที่ยวจีน” ในรูปแบบออนไลน์

ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ (CNTO Thailand) จัดงานสัปดาห์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน ประจำปีพ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 7-15 กันยายน 2565

โดยมีการเปิดตัวหลักสูตร “วิชาการท่องเที่ยวจีน” สำหรับผู้ที่รักการเดินทาง เพื่อเตรียมตัวท่องเที่ยวหลังจีนเปิดประเทศ  ผ่านทางช่องทางเว็บไซด์ https://course.chinaculture.org

ในหลักสูตรจะมีเนื้อหาหลัก 3 บท ได้แก่ บทที่ 1 ต้อนรับสู่ประเทศจีน  พาไปทำความรู้จักกับความน่าสนใจประเทศจีนในมุมต่างๆ  อาทิ ประเทศจีนมีแหล่งมรดกโลก 56 แห่ง  อารยธรรมเก่าแก่และต่อเนื่องกว่า 5,000 ปี  ธรรมชาติที่งดงามตระการตา ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ 56 กลุ่ม  อาหารเลิศรส  โครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการท่องเที่ยวที่สะดวกสบายและปลอดภัย

บทที่ 2  พาไปรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และมีเอกลักษณ์  เช่น ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่เสฉวน บ้านของแพนด้า  ตำนานของเส้นทางสายไหม ทิเบตเมืองในฝันของนักเดินทาง  เจาะเวลาหาอดีตที่เมืองโบราณเฟิ่งหวง มณฑลหูหนาน

บทที่ 3  เป็นคำแนะนำเรื่องการเดินทางท่องเที่ยว เช่น การทำวีซ่า  การเดินทางโดยเครื่องบิน  ที่พัก  สภาพอากาศ  แหล่งช้อปปิ้ง

หลักสูตรนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวและผู้ที่รักการเดินทาง  ที่จะได้ติดตามเรื่องราวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนที่กำลังพัฒนาในทุกมิติ  สามารถนำข้อมูลและความรู้ที่ได้รับมาออกแบบแผนการเดินทางที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

เมื่อผู้เรียนผ่านการเรียนวิชาบังคับ 20 คาบ และวิชาเลือก 5 คาบ จะได้รับเกียรติบัตรเป็น “ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวจีน (China Travel Specialist)”  จากประเทศจีน  ที่มอบโดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ

นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย  กล่าวในโอกาสการเปิดกิจกรรม “สัปดาห์การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจีน” ประจำปี พ.ศ.2565  ว่า ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและไทย  ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของทั้งสองประเทศอย่างรอบด้าน  และเป็นช่วงเวลา 10 ปี แห่งการพัฒนาวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีนยุคใหม่อย่างคึกคัก  วัฒนธรรมการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการด้านจิตวิญญาณที่เพิ่มขึ้นของประชาชน แต่ยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  กิจกรรมนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ กล่าวว่า  สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์มายาวนาน  และดำเนินการส่งเสริมความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศไทยได้ต้อนรับชาวจีนที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน ส่งมอบไมตรีจิต สานสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมาโดยตลอด  ทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศรู้สึกคุ้นเคยและอุ่นใจเมื่อเดินทางไปมาหาสู่กัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะมีโอกาสได้ต้อนรับชาวจีนกลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้งในอนาคตอันใกล้

นายอนันต์ พิพัฒนนันท์ นายกสมาคมการค้าท่องเที่ยวไทย-จีน กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพ่ระบาดของโควิด-19  สถานที่ท่องเที่ยวในจีนต่างมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยว หลักสูตร “วิชาการการท่องเที่ยวจีน “ถือเป็นจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ ในการเป็นแรงบันดาลใจและการให้ความรู้ก่อนการไปเที่ยวประเทศจีน  และยังช่วยทำให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศจีนมากขึ้น

ใครที่คิดถึงประเทศจีน ระหว่างรอจีนเปิดประเทศ ไปเยี่ยมชมและสัมผัสเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมอันล้ำค่าของจีน กับหลักสูตร “วิชาการท่องเที่ยวจีน” ได้ที่เว็บไซต์ https://course.chinaculture.org   หาข้อมูลและวางแผนการเดินทางกันไว้ก่อน  เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนการเดินทางไปสัมผัส “จีน” ครั้งใหม่ จะเริ่มต้นขึ้น

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ภาพ : สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ (CNTO Thailand)