ประวัติย่อ นายหลี่ เฉียง

0
101

ประวัติย่อสมาชิกคณะกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20​ – หลี่ เฉียง (2)

การประชุมเต็มคณะแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ครั้งที่​ 1 ได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งเมื่อตอนเช้าวันที่ 23 ตุลาคม​ 2022 โดยนาย​ ​“หลี่ เฉียง” ได้รับเลือกเป็นกรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ประวัติย่อของหลี่ เฉียง​ มีดังนี้

ชนชาติฮั่น เกิดเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1959 เป็นชาวอำเภอรุ่ยอัน มณฑลเจ้อเจียง

เริ่มทำงานเมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1976  เข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีน​เมื่อเดือนเมษายน​ ค.ศ.1983

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากโรงเรียนคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ​มหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจของผู้บริหารระดับสูง​

ปี​ ค.ศ.1976-1977  เป็นพนักงานสถานีระบายน้ำด้วยระบบเครื่องกลไฟฟ้าตำบลหม่าหวี่  อำเภอรุ่ยอัน  มณฑลเจ้อเจียง​( ระหว่างเดือนเมษายน​ –​ ตุลาคม​ปีค.ศ.1977 ได้รับมอบหมายให้ทํางานเฉพาะกิจด้านการศึกษาประจำชุมชนเจียงซี อำเภอรุ่ยอัน )

ปี​ ค.ศ.1977-1978 พนักงานโรงงานผลิตเครื่องมือที่ 3 อำเภอรุ่ยอัน  มณฑลเจ้อเจียง

ปี​ ค.ศ.1978-1982 ศึกษาต่อสาขาวิชา​เอกความเป็นเครื่องจักรกลด้านการเกษตร ภาควิชาเครื่องจักรกลการเกษตร มหาวิทยาลัยการเกษตรมณฑลเจ้อเจียง สาขาเมืองหนิงโป

ปี​ ค.ศ.1982-1983 เป็นผู้รับผิดชอบสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งตำบลซินเฉิง อำเภอรุ่ยอัน  มณฑลเจ้อเจียง

ปี​ ค.ศ.1983-1984 เจ้าหน้าที่คณะกรรมการประจำอำเภอรุ่ยอันมณฑลเจ้อเจียงแห่งสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์

ปี​ ค.ศ.1984-1984 เลขาธิการคณะกรรมการประจำอำเภอรุ่ยอันมณฑลเจ้อเจียงแห่งสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์

ปี​ ค.ศ.1984-1985 เจ้าน้าที่ฝ่ายบรรเทาทุกข์ชนบท กรมกิจการพลเรือนมณฑลเจ้อเจียง

ปี​ ค.ศ.1985-1988 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบรรเทาทุกข์ชนบท กรมกิจการพลเรือนมณฑลเจ้อเจียง ( ในระหว่างนี้ปี​ ค.ศ.1985-1987 ได้ศึกษาต่อที่ภาควิชาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยระบบสารบรรณเกี่ยวกับสังคมวิทยาของจีน และระหว่างเดือนธันวาคม ปี​ค.ศ.1985​ -​ กรกฎาคม​ ปี​ค.ศ.1986 ได้รับมอบหมายให้ไปทำงานในกรมบรรเทาภัยกระทรวงกิจการพลเรือนของจีน )

ปี​ ค.ศ.1988-1990 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบรรเทาทุกข์ชนบท กรมกิจการพลเรือนมณฑลเจ้อเจียง

ปี​ ค.ศ.1990-1991 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบรรเทาภัยและบรรเทาทุกข์ กรมกิจการพลเรือนมณฑลเจ้อเจียง

ปี​ ค.ศ.1991-1992  สมาชิกองค์กรนำสายพรรคฯและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล กรมกิจการพลเรือนมณฑลเจ้อเจียง

ปี​ ค.ศ.1992-1996 ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีและสมาชิกองค์กรนำสายพรรคฯ กรมกิจการพลเรือนมณฑลเจ้อเจียง

ปี​ ค.ศ.1996-1998 กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเมืองจินหวา  มณฑลเจ้อเจียง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งเมืองหย่งคัง  มณฑลเจ้อเจียง ( ในขณะนั้น​ ระหว่าง​ปี​ ค.ศ.1995-1997  ได้ศึกษาต่อสาขาวิชาเอกบริหารวิศวกรรมหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติม  ระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง​ )

ปี​ ค.ศ.1998-1998  กรรมการประจำคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งเมืองจินหวา  มณฑลเจ้อเจียง  เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งเมืองหย่งคัง  มณฑลเจ้อเจียง

ปี​ ค.ศ.1998-2000 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและสมาชิกองค์กรนำสายพรรคฯ ของสำนักงานรัฐบาลมณฑลเจ้อเจียง

ปี​ ค.ศ.2000-2002 ดำรงตำแหน่งอธิบดีและเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนของกรมบริหารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์  มณฑลเจ้อเจียง  ( ในขณะนั้นระหว่างปี​ ค.ศ.2001-2002  เข้าร่วมการอบรมเจ้าหน้าที่วัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนที่โรงเรียนของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน  หลักสูตร 1 ปี​ )

ปี​ ค.ศ.2002-2003 เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งเมืองเวินโจว  มณฑลเจ้อเจียง

ปี​ ค.ศ.2003-2004  เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ( ในขณะนั้นระหว่างปี​ ค.ศ.2001-2004 ศึกษาต่อสาขาวิชาเอกเศรษฐกิจโลก ชั้นเรียนระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับผู้ที่มีงานทำ ที่โรงเรียนของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน)

ปี​ ค.ศ.2004-2005  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งมณฑลเจ้อเจียง

ปี​ ค.ศ.2005-2011 กรรมการประจำและเลขาธิการสำนักงานแห่งคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนาแห่งมณฑลเจ้อเจียง ( ในขณะนั้นระหว่างปี​ ค.ศ.2003-2005 ศึกษาต่อวิชาเอกบริการอุตสาหกรรมและพาณิชย์ ที่สถาบันบริหารของมาหวิทยาลัยอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีฮ่องกง และได้รับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต​ )

ปี​ ค.ศ.2011-2012  รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคฯ  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งมณฑลเจ้อเจียง เลขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายแห่งมณฑลเจ้อเจียง

ปี​ ค.ศ.2012-2012  รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งมณฑลเจ้อเจียง  เลขาธิการคณะกรรมการการเมืองและกฎหมายแห่งมณฑลเจ้อเจียง

ปี​ ค.ศ.2012-2013 รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งมณฑลเจ้อเจียง  และรักษาการผู้ว่าการมณฑลเจ้อเจียง

ปี​ ค.ศ.2013-2016  รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งมณฑลเจ้อเจียง   และผู้ว่าการมณฑลเจ้อเจียง

ปี​ ค.ศ.2016-2017 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งมณฑลเจียงซู

ปี​ ค.ศ.2017-2017 เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมการประจำสภาผู้แทนประชาชนมณฑลเจียงซู

ปี​ ค.ศ.2017-2022 กรรมการกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนแห่งนครเซี่ยงไฮ้

-กรรมการสำรองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18  และได้รับเลือกเป็นกรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนในที่ประชุมเต็มคณะครั้งที่ 7 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 18

-กรรมการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19​ และ กรรมการกรมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)

ติดตามตอนก่อนหน้าได้ที่

ประวัติย่อ นายสี จิ้นผิง