บทวิเคราะห์:จีนเปิดประตูกว้างขึ้นสู่การแบ่งปันโอกาสใหม่กับทั่วโลก

0
1

บทวิเคราะห์:จีนเปิดประตูกว้างขึ้นสู่การแบ่งปันโอกาสใหม่กับทั่วโลก

กลางวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา กรรมการประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 พบกับผู้สื่อข่าวจีนและต่างชาติ

นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน​ กล่าวคำปราศรัยว่า​ การเปิดประตูของจีน​ มี​แต่เปิดกว้างมากขึ้น เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับทั่วโลก​ จากการพัฒนาของจีน นี่เป็นคำมั่นสัญญาอย่างจริงจังของจีนต่อทั่วโลก

ตั้งแต่การประชุมสมัชชา 18 จีนดำเนินยุทธศาสตร์เปิดประเทศอย่างแข็งขันมากขึ้น กลายเป็นโครงสร้าง​ การเปิดประเทศที่มีวงกว้างอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง

ช่วง 10 ปีที่ผ่าน อัตราการเติบโตยอดการค้าของจีนอยู่ที่ร้อยละ 56.8 ยอดการค้าสินค้าและภาคบริการเพิ่มขึ้นจาก 4.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น 6.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แซงหน้าจากอันดับที่สองเป็นอันดับที่หนึ่ง

ใน ​10 ปีมานี้สินค้าส่งออกตัวเอกของจีน​ เป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์​และเทคโนโลยี​ที่ทรงอิทธิพล​  โดยยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องกลและไฟฟ้า สินค้าไฮเทคต่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.4 และ 62.9

จีนในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นประเทศการค้ารายใหญ่ แต่เป็นประเทศเป้าหมายด้านการลงทุน

ในช่วง 10 ปี จีนใช้ทุนต่างชาติเพิ่มขึ้นจาก 7 แสนล้านหยวนเป็น 1.15 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.9 ตั้งแต่ปี 2017 จัดอยู่อันดับที่สองของโลกต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี จำนวนวิสาหกิจทุนต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปี 2021 จีนจัดตั้งวิสาหกิจทุนต่างชาติรายใหม่ 48,000 แห่ง เพิ่มขึ้นเกือบ 1 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2012 ประเทศคู่ค้า​ พันธมิตรของจีนก็มีวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 10 ปี

จีนได้ลงนามเอกสารความร่วมมือด้านหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกว่า 200 ฉบับกับ 170 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ลงนามความตกลงการค้าเสรีจาก 10 ข้อเป็น 19 ข้อ สัดส่วนยอดการค้ากับประเทศคู่ค้าเสรีในยอดการค้าของจีนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 35

ในรายงานสมัชชา 20 นโยบายเปิดประเทศของจีนจะไปในทิศทางใด ก็ได้นำเสนอมาตรการที่เป็นรูปธรรม โดยมีข้อเสนอใหม่ 3 ประการที่น่าสนใจ

ประการหนึ่ง​ก็คือ​การนำเสนอเปิดประเทศแบบระบบ ​หากผลักดันการเปิดประเทศในระดับสูง ต้องขยายการเปิดประเทศแบบระบบทั้งข้อบังคับ กฎเกณฑ์ การบริหาร​ และมาตรฐานอย่างมั่นคง​ ด้านหนึ่งต้องใช้มาตรการปรับลดบัญชีรายการข้อห้ามการเข้าตลาด​ เสริมบรรยากาศการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ​ และกฎเกณฑ์ระดับแนวหน้าของโลก

อีกด้านหนึ่งคือ​ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศนั้น จะต้องผลักดันให้การบริหารแบบจีน  มีมาตรฐานแบบจีนที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริง​ เมื่ออยู่ในบริบทนอกประเทศ

ประการที่สองคือเร่งก่อสร้างประเทศคู่ค้าให้เข้มแข็ง ซึ่งเน้นคำว่า “เร่ง” โดยจีนจะลงนามความตกลงการค้าเสรีในระดับสูงกับประเทศคู่ค้ามากขึ้น เพิ่มสัดส่วนลดภาษีการค้าสินค้าเป็นศูนย์ ทำให้ความตกลงการค้าเสรีอำนวยประโยชน์ต่อการค้าต่างประเทศของจีนและประเทศคู่ค้าร่วมกัน

ประการที่สาม​คือ​รักษาโครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างประเทศ​และความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจแบบพหุภาคีอย่างมั่นคง ยังรวมไปถึงเนื้อหาสองด้าน

ด้านหนึ่ง จีนจะให้ความสำคัญและจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอย่างกลมกลืน เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดความแข็งแกร่งของห่วงโซ่

อีกด้านหนึ่ง ในขณะที่จีนจะดำเนินความร่วมมือกับประเทศที่พัฒนาแล้ว​ จีนก็จะให้ความสำคัญกับการไปมาหาสู่และร่วมมือ​การค้าการลงทุนกับประเทศกำลังพัฒนา

การพัฒนาของจีนสัมพันธ์​อย่างเหนียวแน่นกับโลกจนไม่อาจแยกจากกันได้ ​ดังนั้น การพัฒนาของโลกก็ต้องการจีน หลังจากที่ความพยายามอย่างไม่ลดละของการเปิดประเทศและปฏิรูปมา 40 กว่าปี  ทำให้จีนสร้างสิ่งมหัศจรรย์ใหญ่สองประการ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและความมั่นคงทางสังคมในระยะยาว

การเปิดประเทศเป็นหลักนโยบายพื้นฐานและสัญลักษณ์ที่เด่นชัดของจีน ความมุ่งมั่นของจีนในการเปิดประเทศในระดับสูงจะไม่เปลี่ยนแปลง ความมุ่งมั่นของจีนในการร่วมแบ่งปันโอกาสการพัฒนากับทั่วโลกก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกัน

ความมุ่งมั่นของจีนในการผลักดันโลกาภิวัตน์สู่เปิดกว้าง กลมกลืน อำนวยประโยชน์ ร่วมกันอย่างสมดุล​และได้ชัยชนะร่วมกันไม่เปลี่ยนแปลง

ในอนาคต ประตูเปิดประเทศของจีนมีแต่จะเปิดกว้างมากขึ้น การพัฒนาของจีนจะสร้างโอกาส​และเสริมพลังขับเคลื่อนให้เข้มแข็งให้กับทุกภูมิภาคทั่วโลก

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)