สหรัฐฯ เพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกเสี่ยงเสื่อมถอย

0
23

วันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED (เฟด) ประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเกินมาตรฐาน 75 จุด ซึ่งนับเป็นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเกินมาตรฐาน 75 จุด ติดต่อกัน 4 ครั้งของเฟด และเป็นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 6 ภายในปีนี้ของสหรัฐฯ สภาพการนี้ทำให้ทั่วโลกเกิดความกังวล

ไชน่า มีเดีย กรุ๊ป หรือ CMG ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยประชาชนจีน แจกแบบฟอร์มคำถามต่อนักเศรษฐศาสตร์จำนวน 100 คนทั่วโลก ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯ คงทำให้เศรษฐกิจทั่วโลกมีความเสี่ยงและผันผวนยิ่งขึ้น

นักเศรษฐกิจที่ตอบแบบสอบถามกว่า 90% เห็นว่า ความเสี่ยงเงินเฟ้อกำลังสูงขึ้น และมี 94% เห็นว่า การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง คงทำให้ประเทศกำลังพัฒนาเกิดความเสี่ยงหนี้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

การเพิ่มดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯ เกิดผลกระทบต่อต่างประเทศนับวันชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้ธนาคารกลางของหลายประเทศพากันประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เพื่อยับยั้งสภาพเงินเฟ้อและคงไว้ซึ่งความมั่นคงของเงินตราประเทศตน

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)