สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์การประชุมสุดยอดผู้นำ G20

0
17

สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์การประชุมสุดยอดผู้นำ G20 เน้นย้ำ “จีนพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศ สร้างอนาคตร่วมกันของโลก”
.
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 การประชุมสุดยอดผู้นำ G20 ครั้งที่ 17 ได้จัดขึ้นที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เข้าร่วมการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์สำคัญในหัวข้อ “ร่วมกันตอบสนองความท้าทายของเวลาและสร้างอนาคตที่สดใส”
.
ในสุนทรพจน์ของเขา สี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่าโลกทุกวันนี้กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน ในปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกเริ่มเด่นชัดขึ้น สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์การเมืองตึงเครียด ขาดธรรมาภิบาลโลกอย่างร้ายแรง และวิกฤตการณ์หลายอย่าง เช่น วิกฤตอาหารและพลังงาน
.
การพัฒนากำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ ทุกประเทศควรสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ สนับสนุนสันติภาพ การพัฒนาความร่วมมือ และผลลัพธ์แบบ win-win ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ความสามัคคีเข้ามาแทนที่ความแตกแยก สร้างความร่วมมือเข้ามาแทนที่การเผชิญหน้า ให้ความอดทนเข้ามาแทนที่การผูกขาด และร่วมกันแก้ปัญหา “อะไร” เกิดขึ้นกับโลก และ “เราควรทำอย่างไร” เอาชนะความยากลำบากไปด้วยกัน สร้างอนาคตที่ดีกว่า
.
สี จิ้นผิง เน้นว่า สมาชิกของ G20 ล้วนเป็นประเทศหลักในโลกและในภูมิภาคนี้ และควรมีบทบาทเป็นแบบอย่าง และแสวงหาการพัฒนาสำหรับทุกประเทศ ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ และความก้าวหน้าของโลก
.
เราต้องการส่งเสริมการพัฒนาระดับโลกที่ครอบคลุมมากขึ้น สามัคคีคือพลัง ความแตกแยกไม่มีทางออก เราอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันทั่วโลก เผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายต่างๆ เราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรือลำเดียวกัน การขีดเส้นด้วยอุดมการณ์และการมีส่วนร่วมในกลุ่มการเมืองและการเผชิญหน้าแบ่งเป็นฝักฝ่ายจะมีแต่ความแตกแยกของโลกและขัดขวางการพัฒนาระดับโลกและความก้าวหน้าของมนุษย์ อารยธรรมมนุษย์ได้เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และความคิดของสงครามเย็นนั้นล้าสมัยไปนานแล้ว
.
สี จิ้นผิง ยังกล่าวว่า แต่ละประเทศเควรทำงานร่วมกันเพื่อเปิดขอบเขตใหม่ของความร่วมมือแบบ win-win ประเทศต่างๆ ควรเคารพซึ่งกันและกัน แสวงหาจุดร่วมในขณะที่สงวนความแตกต่าง อยู่ร่วมกันอย่างสันติ และส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจโลกที่เปิดกว้าง G20 ควรยึดมั่นในความตั้งใจดั้งเดิมของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือ สืบทอดจิตวิญญาณของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรือลำเดียวกัน และยึดมั่นในหลักการฉันทามติผ่านการปรึกษาหารือ มีความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ไม่ควรแบ่งฝ่ายกัน
.
เขายังเน้นถึง งการส่งเสริมการพัฒนาระดับโลกที่ครอบคลุมมากขึ้น การพัฒนาร่วมกันของทุกประเทศคือการพัฒนาที่แท้จริง ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงในโลกไม่สามารถสร้างขึ้นได้บนพื้นฐานที่ว่าคนจนยิ่งจนลงและคนรวยจะยิ่งมั่งคั่งขึ้น ทุกประเทศต้องการมีชีวิตที่ดี และความทันสมัยไม่ใช่อภิสิทธิ์ของประเทศใดๆ ประเทศที่อยู่ข้างหน้าควรช่วยเหลือประเทศอื่น ๆ อย่างจริงใจในการพัฒนาและจัดหาสินค้าสาธารณะทั่วโลกให้มากขึ้น ประเทศใหญ่ควรมีความรับผิดชอบของประเทศหลัก และทุกคนควรพยายามอย่างเต็มที่เพื่อมีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาระดับโลก จีนได้เสนอโครงการริเริ่มเพื่อการพัฒนาระดับโลกและได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาระดับโลกและความร่วมมือใต้-ใต้ (ความร่วมมือในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา) โดยจะเพิ่มการลงทุนในกองทุนสันติภาพและการพัฒนาระหว่างจีน-องค์การสหประชาชาติ (UN) และส่งเสริมความคิดริเริ่มนี้กับกว่า 100 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
.
เราต้องการส่งเสริมการพัฒนาระดับโลกที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจกำลังเผชิญกับกระแสลมและเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความเสี่ยงของภาวะถดถอย ทุกคนมีช่วงเวลาที่ยากลำบาก และประเทศกำลังพัฒนาเป็นกลุ่มแรกที่ต้องแบกรับความรุนแรง เราให้ความสำคัญกับปัญหาการพัฒนามากกว่าที่เคย จำเป็นต้องสร้างหุ้นส่วนการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับโลก ยึดมั่นในลำดับความสำคัญของการพัฒนา โดยมีผู้คนเป็นศูนย์กลาง คำนึงถึงความยากลำบากของประเทศกำลังพัฒนาเสมอ และรองรับข้อกังวลของประเทศกำลังพัฒนา จีนสนับสนุนสหภาพแอฟริกาให้เข้าร่วม G20 ทุกฝ่ายควรกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับโรคระบาด ควบคุมอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก และคลี่คลายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่พัฒนาแล้วควรลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการปรับนโยบายการเงิน สถาบันการเงินระหว่างประเทศและเจ้าหนี้การค้า ในฐานะเจ้าหนี้หลักของประเทศกำลังพัฒนา ควรมีส่วนร่วมในการบรรเทาหนี้สำหรับประเทศกำลังพัฒนา จีนได้ดำเนินการตามโครงการระงับหนี้ G20 อย่างสมบูรณ์ และการระงับหนี้ทั้งหมดนั้นใหญ่ที่สุดในบรรดาสมาชิก G20 โดยให้การสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ
.
จีนจะยังคงรักษาระบบการค้าพหุภาคีต่อไปโดยมีองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นแกนหลัก ส่งเสริมการปฏิรูปองค์การการค้าโลกอย่างแข็งขัน และส่งเสริมการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน จีนได้เสนอแผนปฏิบัติการสำหรับความร่วมมือด้านนวัตกรรมดิจิทัล และตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลที่เปิดกว้าง ยุติธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ และลดช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างประเทศเหนือและใต้ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ เราต้องให้การสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในแง่ของเงินทุน เทคโนโลยี และการสร้างขีดความสามารถตามหลักการของความรับผิดชอบร่วมกันแต่มีความแตกต่างกัน ต้องยึดมั่นในการไม่ยอมรับการทุจริตและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการแสวงหาผู้ลี้ภัยและทรัพย์สิน
.
สี จิ้นผิง เน้นว่าความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานเป็นความท้าทายเร่งด่วนที่สุดในด้านการพัฒนาระดับโลก สาเหตุของวิกฤตในปัจจุบันไม่ใช่ปัญหาการผลิตและอุปสงค์ แต่เป็นปัญหาในห่วงโซ่อุปทานและการหยุดชะงักของความร่วมมือระหว่างประเทศ การแก้ปัญหาอยู่ที่การเสริมสร้างความร่วมมือในการกำกับดูแลตลาด การสร้างพันธมิตรด้านสินค้าโภคภัณฑ์ การสร้างตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ที่เปิดกว้าง มั่นคงและยั่งยืน ร่วมกันทำให้ห่วงโซ่อุปทานราบรื่น และทำให้ราคาในตลาดมีเสถียรภาพ ต้องต่อต้านการบิดเบือนทางการเมือง การใช้เครื่องมือ และการสร้างอาวุธในประเด็นอาหารและพลังงาน เพิกถอนการคว่ำบาตรฝ่ายเดียว และขจัดข้อจำกัดในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง G20 ควรให้การสนับสนุนที่จำเป็นแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านการผลิต การจัดซื้อและการจัดเก็บ เงินทุนและเทคโนโลยี จีนได้เสนอความคิดริเริ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหารระหว่างประเทศในการประชุม G20 และตั้งตารอที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
.
สี จิ้นผิง กล่าวสรุปโดยเน้นว่าการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ครั้งที่ 20 ที่เพิ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ได้วางแผนเป้าหมาย ภารกิจ และนโยบายสำคัญสำหรับการพัฒนาพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยจีนจะเดินตามเส้นทางแห่งการพัฒนาอย่างสันติอย่างแน่วแน่ ปฏิรูปอย่างลึกซึ้งและเปิดกว้าง ส่งเสริมการฟื้นฟูชาติจีนอย่างรอบด้านด้วยความทันสมัยแบบจีนอย่างแน่วแน่ โดยจีนที่มุ่งสู่ความทันสมัยอย่างต่อเนื่องย่อมให้โอกาสแก่โลกมากขึ้น อัดฉีดแรงผลักดันที่แข็งแกร่งขึ้นในความร่วมมือระหว่างประเทศ และมีส่วนสนับสนุนความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติมากขึ้น
.
แหล่งข้อมูล: CGTN/ CMG