สัมภาษณ์พิเศษ : พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี

0
69

สัมภาษณ์พิเศษ : พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ‘เชื่อมั่นในมิตรภาพและสัมพันธ์ที่ยาวนานระหว่างจีน-ไทย’ 

พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์พิเศษ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย ในมุมมองของผู้ที่ได้ร่วมสร้างสัมพันธ์แห่งมิตรภาพที่ดีของสองประเทศมาอย่างยาวนาน

@ การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 เสร็จสิ้นลง และได้มีการเลือกผู้นำคนใหม่ของคณะกรรมการกลาง ไม่ทราบว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ และคิดอย่างไรกับ “การปรับปรุงให้ทันสมัยแบบจีนในยุคใหม่” ที่เสนอในที่ประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีน?

พล.อ.ชวลิต : การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 นี้เป็นการประชุมที่สำคัญมากซึ่งจัดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤติ เมื่อประชาชนจีนเริ่มเดินทางครั้งใหม่เป้าหมายเพื่อสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยอย่างรอบด้านและก้าวสู่ศตวรรษที่สอง โดยอาศัยข้อได้เปรียบของตนเอง พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้นำพาคนจีนไปสู่ความร่ำรวยทีละขั้น และค่อยๆ บรรลุการก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์ในเศรษฐกิจของจีน ขนาดของการผลิตและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเป็นอันดับแรกในโลก “เศรษฐกิจออนไลน์” ได้พัฒนาและอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตผู้คนอย่างมาก เบื้องหลัง เป็นผลมาจากการยึดมั่นและปรับปรุงระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมขั้นพื้นฐานและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เป็นที่เชื่อกันว่าภายใต้การนำของจิตวิญญาณของรัฐสภาแห่งชาติครั้งที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและภายใต้การนำของเลขาธิการ Xi Jinping ประเทศจีนจะยังคงเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

“เจตนารมณ์ของสภาแห่งชาติครั้งที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน สะท้อนให้เห็นถึงการมองการณ์ไกลของผู้นำจีน ผมเคยไปประเทศจีนหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้นำจีนหลายชั่วอายุคน โดยมีเลขาธิการ Jiang Zemin, นายกรัฐมนตรี Li Peng รองนายกรัฐมนตรี Qian Qichen ผู้นำเช่น Jia Qinglin, Hui Liangyu และ Cao Gangchuan ล้วนเป็นเพื่อนที่ดี ในกระบวนการโต้ตอบและสื่อสารกับพวกเขา ผมจึงรู้สึกลึกซึ้งถึงภูมิปัญญาและเสน่ห์ของผู้นำจีน เลขาธิการ Xi เป็นผู้นำที่ได้รับการคัดเลือกทีละขั้นตอนจากระดับรากหญ้าและได้รับความไว้วางใจอย่างมากจากคนจีน นี่คือเคล็ดลับของการพัฒนาในระยะยาวและมั่นคงของจีน และเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเรียนรู้สำหรับประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก

ความทันสมัยในสไตล์จีนคือความทันสมัยของสังคมนิยมที่นำโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ไม่เพียงแต่มีลักษณะทั่วไปของความทันสมัยของทุกประเทศเท่านั้น แต่ยังมีลักษณะจีนตามเงื่อนไขของชาติด้วย ความทันสมัยแบบจีนคือการทำให้ทันสมัยด้วยประชากรจำนวนมาก และความทันสมัยที่ทุกคนมีความเจริญรุ่งเรือง”

@ มิตรภาพระหว่างจีนและไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทั้งทางสายเลือดและภูมิศาสตร์ นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 ความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางการเมือง และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้ายังคงลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงขอทราบมุมมองที่มีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรของจีน-ไทย

พล.อ.ชวลิต : นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2518 จีนและไทยได้รักษาการพัฒนาที่ดีและมีเสถียรภาพ มิตรภาพจีน-ไทยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ในเดือนสิงหาคม 2544 รัฐบาลทั้งสองได้ออก “แถลงการณ์ร่วม” เพื่อบรรลุฉันทามติในการส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์จีน-ไทย ในเดือนเมษายน 2555 ทั้งสองประเทศได้จัดตั้งหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุม ในเดือนตุลาคม 2556 รัฐบาลทั้งสองได้ออก “แผนวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-ไทย” ในเดือนกันยายน 2560 ได้มีการลงนามใน “บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยการร่วมส่งเสริมการก่อสร้างแถบและเส้นทาง”

ในด้านการเมือง ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนระดับสูงอย่างใกล้ชิด ผู้นำจีนเยือนไทยและเข้าร่วมประชุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จเยือนประเทศจีน 48 ครั้ง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ และพระราชวงศ์ ได้เสด็จเยือนประเทศจีน  รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา และผู้นำทหาร ก็ได้ไปเยือนประเทศจีนเช่นกัน

ในด้านเศรษฐกิจและการค้า จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทย และไทยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของจีนในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นคู่ค้ารายใหญ่เป็นอันดับสองในด้านวัฒนธรรมและการศึกษา การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือได้เพิ่มขึ้นและขยายขนาดได้อย่างต่อเนื่อง สถาบันขงจื่อดำเนินโครงการภาษาจีน เพื่อให้บริการสังคมและสังคมในท้องถิ่น การสร้างเศรษฐกิจ และมีบทบาทพิเศษในการเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างฉันทามติ ส่งเสริมความร่วมมือ และกระชับมิตรภาพ

“ในช่วงต้นปี 2020 ไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็วในกว่า 200 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ก่อให้เกิดความท้าทายอย่างมากต่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของโลก เป็นที่น่าสังเกตว่าในวิกฤตครั้งนี้ “ครอบครัวจีน-ไทย” กลับเปี่ยมล้นด้วยความอบอุ่นที่สัมผัสได้อีกครั้ง โดยในช่วงที่เกิดการระบาดรุนแรงในจีน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ฯ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ และรองนายกรัฐมนตรีอนุทิน ได้ช่วยเหลือและให้กำลังใจจีนในการต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนักศึกษาแผนกจีนในมหาวิทยาลัยใหญ่ ๆ ได้บันทึกวิดีโอให้กำลังใจชาวหวู่ฮั่น และเมื่อเกิดการระบาดในไทย รัฐบาลจีนก็ได้บริจาคหน้ากากอนามัยธรรมดา ชุดป้องกัน ชุดตรวจหาไวรัส และวัสดุอื่นๆ ให้กับประเทศไทยทันที วิสาหกิจที่ได้รับทุนจีนและหอการค้าในประเทศไทยยังได้ร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์การแพทย์อย่างเต็มกำลัง สะท้อนภาพในยามวิกฤต คนจีนพร้อมยืนหยัดเคียงข้างคนไทย”

อย่างไรก็ตาม ยังมองว่า ตั้งแต่ปี 2555 เลขาธิการ Xi ได้สนับสนุนแนวคิด “ชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ” ซึ่งคิดว่าเป็น “วิธีแก้ปัญหาของจีน” ที่สนับสนุนโดยผู้นำจีนตามความเข้าใจที่ถูกต้องของ แนวโน้มของโลก ถือเป็นแผนปฏิบัติการที่มีเหตุผลและเป็นไปได้ เพื่อส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาโลก “ชุมชนแห่งโชคชะตา” เน้นย้ำว่ามีฉันในตัวคุณและมีคุณอยู่ในตัวฉัน เพราะไม่มีประเทศใดที่จะอยู่คนเดียวได้ เมื่อความชอบธรรมและความสนใจสมดุลกันเท่านั้นจึงจะบรรลุถึงความชอบธรรมและความสนใจได้ และเมื่อความชอบธรรมและความสนใจสมดุลกันเท่านั้นจึงจะมีความชอบธรรมและผลประโยชน์ร่วมกันได้

ขณะเดียวกัน ผมเชื่อว่าความคิดริเริ่ม“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”ของจีน จะเอื้อต่อการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในประเทศต่างๆ ตลอดเส้นทาง และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกประเทศทั่วโลก โดยปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมกว่า 150 ประเทศ และเชื่อว่าทุกประเทศจะได้รับประโยชน์ด้วยกัน

อย่างกรณีของประเทศไทย จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยติดต่อกัน 9 ปี เป็นตลาดส่งออกสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของไทย และเป็นแหล่งลงทุนหลักจากต่างประเทศ ในปี 2564 ปริมาณการค้าระหว่างสองประเทศจะเกิน 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรก เพิ่มขึ้น 33% โดยการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังจีนจะเพิ่มขึ้น 52.4% ขณะเดียวกันความร่วมมือทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระหว่างสองฝ่ายในด้านการเชื่อมต่อเศรษฐกิจดิจิทัล และเศรษฐกิจสีเขียวอยู่ในระดับสูง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมปีนี้ ปริมาณการค้าระหว่างสองประเทศมีมูลค่าเกิน 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยังคงรักษาโมเมนตัมการพัฒนาที่มั่นคง

สำหรับประเทศในอาเซียน จีนและอาเซียนได้กลายเป็นหุ้นส่วนที่มีความกระตือรือร้นมากที่สุดในการลงทุนร่วมกันและเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด จีนได้ดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าต่างๆ กับประเทศในอาเซียน ดำเนินการ Regional Comprehensive Economic Partnership” (RCEP) ที่มีคุณภาพสูง และก้าวหน้าอย่างมั่นคง การริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้กลายเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จและมีพลังมากที่สุดของความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการส่งเสริมการสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกัน

ตัวอย่างที่ชัดเจนอีกประการหนึ่งของโครงการ Belt and Road Initiative คือโครงการรถไฟจีน-ไทย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2570 การรถไฟจีน-ไทยจะเร่งประสานงานในการเชื่อมต่อโครงข่ายระดับภูมิภาค และกลายเป็น “ระเบียงเศรษฐกิจ” ที่เชื่อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผ่กระจายไปตามหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่ถือเป็นตลาดขนาดใหญ่พิเศษระดับโลก ซึ่งจะเพิ่มงานและโอกาสในการจ้างงาน สำหรับภูมิภาคตามแนวเส้นทางด้วย

@ ท่านคือเพื่อนเก่าที่คนจีนคุ้นเคยตลอดหลายปี ในการสนับสนุนความร่วมมือฉันมิตรระหว่างสองประเทศกับกองทัพทั้งสองได้ดำเนินการมามากแล้ว จึงอยากทราบว่ามีการคาดหวังอะไรสำหรับความร่วมมือทางทหารและความทันสมัยของทั้งสองประเทศบ้างหรือไม่

ปีนี้เป็นวันครบรอบปีที่ 10 ของการก่อตั้งยุทธศาสตร์จีน-ไทยอย่างครอบคลุม เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและขยายความร่วมมือ ให้ความหมายยุคใหม่กับ “จีนและไทยเป็นครอบครัวเดียวกัน” และความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางทหารระหว่างจีนและไทยก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึง 25 สิงหาคมปีนี้ จีนและไทยได้ร่วมกันเปิดตัวการซ้อมรบ Eagle Strike-2022” การซ้อมรบครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ห้านับตั้งแต่การฝึกร่วมทางทหารครั้งแรกในปี 2015 ซึ่งเกี่ยวข้องกับวินัยทหารและการฝึกซ้อมทางทหารอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งสองประเทศเป็นประเทศในเอเชียตะวันออก และได้รักษาความร่วมมือฉันมิตรมาเป็นเวลานาน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและปฏิสัมพันธ์ของกองกำลังติดอาวุธระหว่างสองฝ่าย มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องความร่วมมือล้านช้าง-แม่น้ำโขง และความมั่นคงในคาบสมุทรอินโดจีน และภูมิภาคอาเซียน ยิ่งมีการซ้อมรบร่วมทางทหารระหว่างจีนและกลุ่มประเทศอาเซียนมากเท่าใด การปฏิสัมพันธ์อย่างสันติของกองกำลังติดอาวุธยิ่งมากขึ้น รวมทั้งยิ่งเอื้อต่อการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคมากขึ้นเท่านั้น และเป็นที่เชื่อกันว่าการขยายความลึกและความกว้างของการฝึกร่วมอย่างต่อเนื่อง ระดับเทคนิคและยุทธวิธีของทั้งสองฝ่ายจะดีขึ้น บทใหม่ของมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศจีนและไทยก็จะดำเนินต่อไป

“ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงในโลก เวลา และประวัติศาสตร์กำลังเกิดขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน สังคมมนุษย์กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  ผมจึงขอวิงวอนจากใจจริงและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองประเทศหลัก คือ จีนและสหรัฐอเมริกา จะสามารถกระชับความร่วมมือ ร่วมกันปกป้องความเป็นธรรม และความยุติธรรมระหว่างประเทศ คัดค้านระบอบเจ้าโลกทุกรูปแบบ รวมถึงการเมืองเชิงอำนาจทุกรูปแบบ และคัดค้านการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอื่นๆ ประเทศไทยและประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต้องการเลือกฝ่ายใดระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา  เป็นเกียรติสำหรับคนไทยที่จะจัดการประชุม APEC ในประเทศไทย เราหวังว่าผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับมนุษยชาติ”