ยุทธศาสตร์การต่างประเทศยุคใหม่และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน 

0
1

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนเวทีวิชาการไทย-จีน ร่วมจัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง  ยุทธศาสตร์การต่างประเทศยุคใหม่และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน 

ดร. สวี ปู้ ประธานสถาบันวิจัยระหว่างประเทศของจีน และเลขาธิการศูนย์ศึกษาความคิด Xi Jinping ด้านการทูต  ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การต่างประเทศยุคใหม่ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้นำทั้งประเทศจีนและประเทศไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือในหลายๆ ด้าน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนทั้งสองประเทศได้ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ปีนี้ยังเป็นปีที่ครบรอบ 10 ปี ความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน ไทย – จีน ของการพัฒนาความร่วมมืออย่างรอบด้าน ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะร่วมมือกันสร้างอนาคตที่มีเสถียรภาพและความมั่นคง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือระหว่างไทยและจีนได้ขยายและลงลึกในหลายด้าน ซึ่งยังจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างจีนและอาเซียน ซึ่งจีนให้ความสำคัญกับภูมิภาคอาเซียน และให้การสนับสนุนอาเซียนมาโดยตลอด

จะเห็นได้จากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้เข้าร่วมการประชุมกับผู้นำประเทศต่างๆ ในอาเซียน ในหลายเวที โดยประเทศจีนและอาเซียนตกลงที่จะร่วมมือกันพัฒนาบ้านเมืองที่สงบสุข ในขณะเดียวกันก็ส่งเสิรมการพัฒนาระดับโลกไปสู่การปฏิบัติ เพื่อความสมัครสมานสามัคคี และสนับสนุนการต่อสู่กับการระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงช่วยกันฟื้นฟูสถานการณ์หลังยุคโควิด 19

ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่างจีน ไทยและอาเซียนยังต้องเผชิญกับความท้าทาย ดังนั้นจึงต้องสร้างเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ เน้นการพัฒนาเป็นแกนกลางในการส่งเสิรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ดร. สวี ปู้ ยังกล่าวด้วยว่า ยุคนี้เป็นยุคที่เอเชียผงาดขึ้นทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม ขณะเดียวกันต้องมองไปในอนาคตว่า หลังจากนี้อาเซียนจะเดินไปทางไหน โดยต้องยึดมั่นในหลักการในการสร้างความเจริญรุ่งเรือง และด้วยความพยายามของประชาชนในภูมิภาค ทำให้ตอนนี้อาเซียนมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น จีนไม่ได้คิดว่าจะไล่ตามใครหรือมาทดแทนใคร เพียงแต่ต้องการพัฒนาสิ่งที่ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในช่วงปีที่ผ่านมา จีนได้ขับเคลื่อนข้อริเริ่มการพัฒนาโลกและข้อริเริ่มว่าด้วยความมั่นคงระดับโลก เพื่อแก้ปัญหาและจัดการความท้าทาย ด้วยกระบวนทัศน์การพัฒนาที่ยั่งยืนในแนวทางของจีน ยึดมั่นการเจรจาในการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ จากนี้ไปจึงต้องส่งเสริมค่านิยมของเอเชีย ส่งเสริมความรู้สึกที่ดีต่อประชาชนในเอเชียด้วยกัน ให้ความร่วมมือกันที่ทำให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์

ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ประเทศจีนได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต เน้นย้ำในเส้นทางการพัฒนาของจีนที่จะไปสู่ความทันสมัยแบบจีน ทำให้ประเทศที่มีประชากรที่มากที่สุดในโลกบรรลุความทันสมัยแบบจีนไปด้วยกัน แสวงหาอารยธรรมทางด้านวัตถุและอารยธรรมทางด้านจิตใจ เน้นการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

ดังนั้น จีนจะร่วมกับประเทศไทยและอาเซียน บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ยึดมั่นในหลักการการพัฒนาอย่างสันติ เป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน เคารพซึ่งกันและกัน แสวงหาความร่วมมือกับไทยและอาเซียน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองที่สันติ สงบสุขร่วมกัน

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย