จีนจัดประชุมกิจการการเกษตรส่วนกลาง

0
1

จีนจัดประชุมกิจการการเกษตรส่วนกลาง
.
วันที่ 23-24 ธันวาคม ที่ผ่านมา การประชุมกิจการการเกษตรส่วนกลางของจีนได้จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่ง เพื่อจัดงานสร้างประเทศเกษตรกรรมที่แข็งแกร่ง เร่งการพัฒนาเกษตรกรรมให้ทันสมัย และส่งเสริมการพัฒนาของชนบทอย่างรอบด้าน
.
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนเน้นย้ำในที่ประชุมว่า ประเทศเกษตรกรรมที่เข้มแข็งเป็นรากฐานของประเทศสังคมนิยมแบบทันสมัย ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น การบรรลุซึ่งการพัฒนาที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาตินั้น ต้องสร้างพื้นฐานการพัฒนาเกษตรกรรม
.
การพัฒนาการเกษตรและสร้างประเทศเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง ต้องปฏิบัติตามสภาพความเป็นจริงของจีนที่มีประชากรมากแต่ที่ดินน้อย มีอารยธรรมการเพาะปลูกที่ยาวนาน และต้องสอดคล้องกับความต้องการแห่งยุคสมัยที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เดินตามหนทางของตนเอง ไม่จำเป็นต้องเลียนแบบประเทศเกษตรกรรมที่เข้มแข็งในต่างประเทศที่อาจมีปัจจัยแตกต่างกัน

จีนจะต้องพึ่งพาอาศัยความแข็งแกร่งของจีนเอง พัฒนาเกษตรกรรมระบบนิเวศคาร์บอนต่ำ และส่งเสริมให้มีความมั่งคั่งด้วยกัน
.
นายสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่า การรับรองความมั่นคงทางอุปทานธัญหารและผลิตผลการเกษตรที่สำคัญและปลอดภัย เป็นกิจการที่สำคัญที่สุดของการสร้างประเทศเกษตรกรรมที่เข้มแข็งมาโดยตลอด

การส่งเสริมการพัฒนาชนบทอย่างรอบด้านนั้น เป็นภารกิจสำคัญของการสร้างประเทศเกษตรกรรมที่เข้มแข็งในยุคใหม่ และการสร้างชนบทที่น่าอยู่และสวยงาม เป็นความหมายของประเทศเกษตรกรรมที่เข้มแข็งนั่นเอง จะต้องส่งเสริมความทันสมัยของการเกษตรและความทันสมัยของชนบทพร้อมกัน เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ชีวิตที่ทันสมัย เป็นเกษตรกรในยุคใหม่ได้

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)