บทวิเคราะห์ : เศรษฐกิจจีนกำลังฟื้นฟูขึ้นหลังผ่านช่วงที่ยากลำบากที่สุด

0
1

บทวิเคราะห์ : เศรษฐกิจจีนกำลังฟื้นฟูขึ้นหลังผ่านช่วงที่ยากลำบากที่สุด

เมื่อเร็วๆนี้ นายอิ่น  เยี่ยนหลิน  รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเงินและเศรษฐกิจส่วนกลางแห่งประเทศจีน กล่าวในการประชุม China Wealth Management 50 Forum ว่า  ในปี 2023 ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนจะเพิ่มมากขึ้น  คาดว่าสถานการณ์โดยรวมทางเศรษฐกิจของจีนจะดีขึ้นตามลำดับ

นายอิ่น  เยี่ยนหลิน ยอมรับว่า  ขณะนี้ การระบาดของโควิด-19 ยังคงเป็นปัจจัยไม่แน่นอนที่ส่งผลกระทบมากที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน แต่อย่างไรก็ตาม  เศรษฐกิจจีนได้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดมาแล้ว   เนื่องจากจีนได้ปรับปรุงมาตรการป้องกันและควบคุมโควิดให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น  ทำให้การไหลเวียนของผู้คนและการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์มีความคล่องตัวมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมจึงจะฟื้นฟูขึ้นอย่างรวดเร็ว และศักยภาพของเศรษฐกิจจะได้รับการปลดปล่อยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ในช่วงที่ผ่านมา การระบาดของโควิด-19ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจจีนอย่างเห็นได้ชัด   ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา  ยอดค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ 5.9 และการนำเข้าส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน  ส่วนอัตราการว่างงานในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 สูงกว่าหนึ่งเดือนก่อนร้อยละ 0.2

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจจีนไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้น    จีนมีตลาดใหญ่และมีศักยภาพการพัฒนามหาศาล  ตลอดจนมีแรงผลักดันใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ปัจจัยบวกเหล่านี้จะคงไว้ต่อไปในระยะยาว   นอกจากนี้ จีนได้ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อการประสานงานที่ดีขึ้นระหว่างการป้องกันโควิดกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งได้สร้างเงื่อนไขสำคัญสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจจีน

ข้อมูลสถิติล่าสุดยังแสดงให้เห็นว่า แม้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่อุตสาหกรรมไฮเทคของจีนกลับเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ระหว่างเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2022 การลงทุนในอุตสาหกรรมไฮเทคของจีนเพิ่มขึ้น 19.9 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าการลงทุนโดยรวมที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 14.6 เปอร์เซ็นต์

การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมไฮเทคเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างอุปทาน และเป็นการส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมด้วย  ในขณะเดียวกัน ตลาดค้าปลีกออนไลน์ก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง และการซื้อสินค้าออนไลน์ได้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสาขาอื่นๆ รวมถึงภาคการขนส่งด่วนให้เติบโตอย่างรวดเร็ว การซื้อของออนไลน์และบริการออนไลน์ยังได้กระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมสารสนเทศด้วย  ทั้งหมดนี้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน

การประชุมงานเศรษฐกิจส่วนกลางแห่งประเทศจีนที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ได้กำหนดนโยบายว่า ต้องให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความสำคัญสูงสุด พร้อมทั้งให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง  ที่ประชุมยังได้ประกาศนโยบายการคลัง การเงิน อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม  พร้อมทั้งกำชับให้มีการประสานงานที่ดียิ่งขึ้นระหว่างการป้องกันการระบาดของโควิด-19 กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

จีนมีผู้มีรายได้ระดับปานกลางมากกว่า 400 ล้านคน ประชากรจำนวนนี้เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้การบริโภคขยายตัวอย่างต่อเนื่อง   ส่วนการลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ      จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา    คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนได้อนุมัติโครงการลงทุนสำคัญ 106 โครงการที่มีมูลค่าประมาณ 1.5 ล้านล้านหยวน มากกว่าปีก่อนที่อนุมัติโครงการการลงทุนสำคัญเพียง 90 โครงการที่มีมูลค่ารวม 775,400 ล้านหยวน

ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2022 การลงทุนโดยตรงจริงจากต่างประเทศในจีนแผ่นดินใหญ่ขยายตัวร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน  บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อการพัฒนาของจีน   เมื่อเร็วๆนี้ จีนได้ประกาศนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนจากต่างประเทศ และยกระดับคุณภาพของการลงทุนจากต่างประเทศ การดำเนินการตามนโยบายและมาตรการเหล่านี้จะอัดฉีดพลังงานมากขึ้นสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในปี  2023 ได้อย่างแน่นอน

เขียนโดย ไช่ เจี้ยนซิน ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)