นายเหลียง ว่านเหนียน ระบุ การปรับนโยบายป้องกันโควิด-19 ของจีนมีเหตุผลจากปัจจัย 3 ด้าน

0
1

บ่ายวันที่ 11 มกราคม​ 2023​ สมาคมการทูตสาธารณะของจีนได้จัดงานสัมมนา ในงานนี้ นายเหลียง ว่านเหนียน นักวิชาการมหาวิทยาลัยชิงหวา หัวหน้าแผนกผู้เชี่ยวชาญกลุ่มชั้นนำงานด้านการรับมือและจัดการสถานการณ์โควิด-19 แห่งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนตอบคำถามผู้สื่อข่าวจากสื่อมวลชนต่างชาติหลายแห่งว่า การปรับนโยบายป้องกันโควิด-19 ของจีนไม่ใช่ปล่อยปละละเลย แต่จะเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพและมีความเจาะจงมากขึ้น เพื่อมีความสมดุลระหว่างการป้องกันโควิด-19 และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม คุ้มครองความปลอดภัยด้านชีวิตและสุขภาพของประชาชน

นายเหลียง ว่านเหนียน ระบุ การปรับนโยบายป้องกันโควิด-19 ของจีนมีเหตุผลจากปัจจัย 3 ด้าน

ประการแรก วิวัฒนาการของเชื้อไวรัสโควิด-19​ ความสามารถหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน และระดับการระบาดของไวรัส ตลอดจนผลที่เกิดจากโรค
ประการที่สอง ระดับภูมิคุ้มกันของประชาชน ความสามารถในการรักษาพยาบาลและการป้องกันของระบบสาธารณสุข
ประการที่สาม มาตรการด้านสาธารณสุขทางสังคม

นายเหลียง ว่านเหนียน กล่าวว่า เวลานี้จะพบได้ว่า ภูมิคุ้มกันหมู่ของประชาชนกำลังยกระดับ ความสามารถในการรักษาพยาบาลของระบบสุขภาพอนามัยกำลังเพิ่มขึ้น ฉะนั้น จึงจำเป็นต้องปรับมาตรการด้านสาธารณสุขให้เหมาะสม

ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้นมา จีนปรับแผนการมาโดยตลอด โดยแผนการรักษาพยาบาลออกมาตั้งแต่ฉบับแรกถึงฉบับที่ 10 เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)