บทวิเคราะห์: เศรษฐกิจจีนต้านแรงกดดันก้าวสูงขึ้นไปอีกขั้น

0
0

วันที่ 17 มกราคม สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนประกาศข้อมูลว่า ตามการคำนวณเบื้องต้น ปี 2022 จีดีพีของจีนมีมากถึง 121.0207 ล้านล้านหยวน มีการเติบโตร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนตามราคาคงที่ หลังจากจีดีพีของจีนทะลุ 100 ล้านล้านหยวนเมื่อปี 2020 และทะลุ 110 ล้านหยวนเมื่อปี 2021 อย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของจีนก้าวกระโดดสูงขึ้นไปอีกขั้นจนทะลุ 120 ล้านล้านหยวน

ปี 2022 เศรษฐกิจจีนเผชิญกับผลกระทบจากหลายปัจจัยที่เกิความคาดหมาย เมื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์เหล่านี้ เศรษฐกิจจีนสามารถทนแรงกดดันไว้ได้ มีการฟื้นฟูในภาพรวมและการเติบโตอย่างมั่นคง เศรษฐกิจทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 แม้อัตราการเติบโตต่ำกว่าปีก่อนก็จริง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสากล เทียบกับเขตเศรษฐกิจสำคัญที่พัฒนาแล้ว อัตราการเติบโตดังกล่าวยังถือว่าไม่ต่ำ

หากมองภาพรวม เศรษฐกิจจีนในปี 2022 ดำเนินไปและเดินหน้าอย่างมั่นคง บนพื้นฐานที่มีการเติบโตด้วยคุณภาพที่เหมาะสม การมีงานทำ ราคาสินค้ามีความมั่นคงในภาพรวม ปี 2022 ได้เพิ่มตำแหน่งงานในเมืองและชนบท12.06 ล้านคน ได้บรรลุและเกินเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ซึ่งอยู่ที่ 11 ล้านคน ในขณะที่เขตเศรษฐกิจสำคัญส่วนใหญ่ทั่วโลกหมกมุ่นกับการต่อสู้กับเงินเฟ้อ CPI ทั้งปีของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 อย่างนุ่มนวล การคุ้มครองชีวิตความเป็นอยู่ได้รับการเสริมสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานชิ้นนี้ได้มาไม่ง่าย สะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจจีนมีความเหนียวแน่น มีศักยภาพใหญ่หลวง มีพลังชีวิตชีวาที่เพียงพอ ยังคงไว้ซึ่งแนวโน้มในทางที่ดีในระยะยาว

หากเรามองไปให้ไกลมากขึ้น ปรากฏการณ์ภาพรวมและปรากฏการณ์เฉลี่ยของเศรษฐกิจจีนใน 10 ปีที่ผ่านมาก็โดดเด่นเหมือนกัน วันที่ 17 มกราคม นายหลิว เฮ่อ รองนายกรัฐมนตรีจีนร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกประจำปี 2023 ที่เมืองดาวอสและกล่าวคำปราศรัย เขากล่าวว่า เมื่อทบทวน 10 ปีที่ผ่านมา จีดีพีของจีนเพิ่มขึ้นจาก 54 ล้านล้านวนเป็น 121 ล้านล้านหยวน อายุคาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 74.8 ปี เป็น 78.2 ปี เศรษฐกิจจีนมีส่วนช่วยต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกถึงประมาณร้อยละ 36

นายหลิว เฮ่อระบุว่า การที่ได้คะแนนแบบนี้ อย่างน้อยมีประสบการณ์ 5 ประการ ได้แก่ ต้องยืนหยัดการพัฒนาเป็นภารกิจอันดับแรก ยืนหยัดทิศทางการปฏิรูปเศรษฐกิจการตลาดสังคมนิยม ยืนหยัดขยายการเปิดประเทศอย่างรอบด้าน ยืนหยัดการบริหารประเทศตามกฎหมาย ยืนหยัดการนวัตกรรมขับเคลื่อนการพัฒนา โดยประสบการณ์เหล่านี้เป็นแนวทางสำคัญของจีนมาโดยตลอด นับตั้งแต่จีนดำเนินนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศ และจะยืนหยัดในระยะยาต่อไปอย่างไม่หวั่นไหว

นายหลิว เฮ่อยังเน้นในคำปราศรัยว่า มีคนพูดว่า จีนจะดำเนินเศรษฐกิจแบบวางแผน เรื่องนี้ไม่มีความเป็นไปได้โดยสิ้นเชิง จีนจะลงลึกการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจอย่างแน่วแน่ สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจภาคเอกชนอย่างไม่หวั่นไหว ส่งเสริมการแข่งขันด้วยความยุติธรรม คัดค้านการผูกขาด เชิดชูเจตนารมณ์ของนักวิสาหกิจ ในกระบวนการผลักดันความมั่งคั่งร่วมกัน นักวิสาหกิจซึ่งรวมไปถึงทุนต่างชาติล้วนจะแสดงบทบาทสำคัประดุจเครื่องยนต์ เพราะว่าพวกเขาเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างคุณสมบัติทางสังคม หากไม่มีการสะสมคุณสมบัติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ความมั่งคั่งร่วมกันก็กลายเป็นน้ำที่ไม่มีแหล่งรวม ต้นไม้ที่ไม่มีรากยึด

เมื่อย่างเข้าปี 2023 แม้สภาพแวดล้อมสากลยังวิวัฒนาการอย่างซับซ้อน พลวัตการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกไม่พอ การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศจีนยังไม่ค่อยแข็งแรง แต่อาศัยพื้นฐานทางวัตถุที่สะสมมานาน ข้อได้เปรียบการตลาดที่มีขนาดใหญ่มหึมา ผลประโยชน์จากการลงลึกการปฏิรูปและเปิดประเทศอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์ควบคุมเศรษฐกิจมหภาคที่อุดมสมบูรณ์ เศรษฐกิจจีนก็ย่อมจะทวนลมกระเตื้องขึ้น

โดยเฉพาะพร้อมไปกับจีนปรับมาตรการป้องกันโควิด-19 คาดว่า การนำเข้าของจีนในปีนี้จะเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด วิสาหกิจจะยกระดับการลงทุน การบริโภคของชาวบ้านจะฟื้นฟูสภาพปกติ หลังจากใช้ความพยายาม การที่เศรษฐกิจจีนดำเนินไปในทางดีในภาพรวม และอัตราการเติบโตอยู่ในระดับที่ปกติ จึงกลายเป็นเหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้มาก ปี 2023 จีนจะสร้างคุณูปการให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกให้มากขึ้น

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)