มิตรภาพ ความไว้วางใจ ความร่วมมือ – “เสียงจีน”จาก “การทูตประมุข”ของสี จิ้นผิงในต้นปี 2023 (ตอนจบ)

0
1

ในช่วงต้นปี 2023 ที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีนได้เริ่มต้นกำหนดการทางการทูตใหม่ โดยได้จัดการเจรจากับนายเฟอร์ดินานด์ โรมูอัลเดซ มาร์กอส จูเนียร์ ประธานาธิบดีแห่งฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 4 มกราคม และได้จัดการเจรจากับนายเซร์ดาร์ เบอร์ดีมูฮาเมดอฟ ประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถานเมื่อวันที่ 6 มกราคมตามลำดับ

สี จิ้นผิง ได้หารือประเด็นอะไรกับประมุขของทั้งสองประเทศ? มีรายละเอียดอะไรบ้างที่ควรค่าแก่การให้ความสนใจ? ได้ถ่ายทอดเสียงจีนแบบไหน?

เสริมสร้างความร่วมมือ สร้างจุดเด่นใหม่

ความร่วมมือจีน-ฟิลิปปินส์มีประเพณีที่ลึกซึ้ง การเกษตร โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และวัฒนธรรมเป็นส่วนสำคัญแห่งความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ ในระหว่างการเจรจา สี จิ้นผิง เปรียบเทียบความร่วมมือหลักทั้ง 4 ด้านดังกล่าวเป็น “4 คานและ 8 เสา” ที่ค้ำจุนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีน-ฟิลิปปินส์ และชี้ว่าต้องทุ่มเทในการบ่มเพาะจุดเติบโตและสร้างจุดเด่นใหม่ๆ

ฝ่ายฟิลิปปินส์ก็มีท่าทีอันแข็งขันในเรื่องนี้เช่นกัน ตามรายงานของสื่อฟิลิปปินส์ ในคณะผู้ติดตามประธานาธิบดีมาร์กอสนั้น นอกเหนือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว ยังรวมถึงคณะผู้แทนนักธุรกิจขนาดใหญ่ด้วย ระหว่างการเยือนครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือมากกว่า 10 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมการเกษตรและการประมง โครงสร้างพื้นฐาน การเงิน ศุลกากร อีคอมเมิร์ซ การท่องเที่ยว และสาขาอื่นๆ ประธานาธิบดีมาร์กอสกล่าวว่า เอกสารความร่วมมือเหล่านี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์อย่างมาก

ประธานาธิบดีเซร์ดาร์ เบอร์ดีมูฮาเมดอฟแห่งเติร์กเมนิสถานก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากับจีนเช่นกัน มีรองนายกรัฐมนตรีถึง 6 คนที่ติดตามเขาในการเยือนจีนครั้งนี้

สื่อมวลชนสังเกตเห็นว่าในบรรดาเอกสารความร่วมมือสำคัญที่ลงนามระหว่างจีนกับเติร์กเมนิสถานนั้นมี“บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกับรัฐบาลเติร์กเมนิสถานว่าด้วยการร่วมสร้างสรรค์ตามข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง และการเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์การฟื้นฟูเส้นทางสายไหม รวมอยู่ด้วย

เติร์กเมนิสถานยินดีที่จะขับเคลื่อนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ การฟื้นฟูเส้นทางสายไหมกับข้อริเริ่ม หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางอย่างแข็งขัน ประธานาธิบดีเซร์ดาร์ เบอร์ดีมูฮาเมดอฟกล่าว

ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 10 ปีการเสนอข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ปัจจุบันข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้บรรลุการครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ในเอเชียกลาง การลงนามในบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ย่อมจะอัดฉีดแรงผลักดันใหม่ ๆ สู่ความร่วมมือระหว่างจีนกับเติร์กเมนิสถานอย่างไม่ต้องสงสัย

ในขณะเดียวกัน จีนกับเติร์กเมนิสถานยังได้ลงนามในเอกสารความร่วมมือในด้านการพัฒนาสีเขียว เศรษฐกิจดิจิทัล สาธารณสุข วัฒนธรรม กีฬา สื่อสารมวลชน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ความร่วมมือด้านก๊าซธรรมชาติเป็นรากฐานที่สำคัญแห่งความสัมพันธ์จีน-เติร์กเมนิสถาน ในระหว่างการเจรจา ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีอยู่ให้ดี เร่งผลักดันกระบวนการเจรจาก๊าซธรรมชาติ เร่งการดำเนินโครงการสำคัญ และขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติและสาขาอื่น ๆ อย่างแข็งขัน

ในช่วงต้นปีใหม่ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กับประธานาธิบดีผู้มาเยือนของทั้งสองประเทศได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเสริมสร้างมิตรภาพ เพิ่มพูนความไว้วางใจซึ่งกันและกัน แสวงหาความร่วมมือ เพื่อวาดพิมพ์เขียวอนาคตใหม่บนพื้นฐานแห่งจุดเริ่มต้นใหม่ ภายใต้การแนะแนวจากการทูตประมุข การทูตของประเทศขนาดใหญ่ที่มีอัตลักษณ์จีนย่อมจะบรรลุผลสำเร็จใหม่ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบปีใหม่

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทยศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน(CMG)

ติดตามตอนก่อนหน้าได้ที่

http://www.tcjapress.com/2023/01/16/first-part/