บทวิเคราะห์ ปฏิบัติการลมโชยสายลมฤดูใบไม้ผลิ

0
0

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิในจีน สายลมฤดูใบไม้ผลิพัดผ่านทั่วแผ่นดิน ช่วงนี้ของทุกปี จีนจะใช้ปฏิบัติการสายลมฤดูใบไม้ผลิกับทั่วประเทศ ปฏิบัติการนี้เป็นปฏิบัติการเพื่อประโยชน์สาธารณะประจำปีที่กระทรวงแรงงานและประกันสังคมริเริ่มให้ดำเนินการทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2004 โดยจะรณรงค์ให้ความช่วยเหลือด้านการมีงานทำแก่แรงงานเกษตรกรที่หางานทำในเมือง ตลอดจนผู้มีความยากลำบากในการหางานทำในช่วงหลังเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นช่วงไฮซีซั่นของการจ้างงานในจีน 

จากสถิติพบว่า จนถึงปลายปี 2022 จีนมีแรงงานเกษตรกรที่หางานทำในเมืองเกือบ 300 ล้านคน ซึ่งกระจัดกระจายตามเมืองใหญ่เมืองเล็กจำนวนกว่า 660เมืองทั่วประเทศ งานที่แรงงานเหล่านี้ทำมีลักษณะต้องใช้แรงค่อนข้างมาก  ค่อนข้างเหน็ดเหนื่อย และค่อนข้างสกปรก มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของเมือง แต่แรงงานเหล่านี้ประสบความยากลำยากมากมายในการหางานทำ การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตน และการใช้ชีวิตในเมือง  ในบางพื้นที่ยังคงมีการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานเกษตรกร ตลอดจนถือเป็นปัจจัยที่ไม่มั่นคงของเมือง ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจีนจึงใช้ปฏิบัติการสายลมฤดูใบไม้ผลิ ให้บริการแก่บรรดาแรงงานเกษตรกรที่หางานทำในเมือง เพื่อให้พวกเขารู้สึกว่ามีความอบอุ่นเสมือนลมโชยในฤดูใบไม้ผลิในช่วงการหางานทำในเมือง

นายซุน จื้อหนง เกษตรกรจากมณฑลกันซู่ ทางตะวันตกของจีน นึกไม่ถึงเลยว่า ประสบการณ์การจากบ้านเกิดครั้งแรกคือการได้โดยสารรถไฟความเร็วสูงฟรีเพื่อไปทำงานในเมืองใหญ่ที่ห่างไกล เขาเล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้ เขาทำนาที่บ้านมาโดยตลอด ก่อนเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ผู้ใหญ่บ้านบอกว่า จะจัดหาแรงงานจำนวนหนึ่งไปทำงานรับจ้างที่มณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน โดยจะให้นั่งรถไฟความเร็วสูงฟรี ช่วงที่รับจ้างจะได้ค่าจ้างเดือนละกว่า 4,000 หยวน และมีสวัสดิการกินนอนฟรี นายซุน จึงสมัครไปทำงาน หลังเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา เขากับเพื่อนบ้านรวมแล้วกว่า 500 คนโดยสารรถไฟความเร็วสูงไปยังเมืองฝูโจว เมืองเอกมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งห่างจากบ้านเกิดของเขากว่า 2,000 กิโลเมตร และเริ่มชีวิตการใช้แรงงานที่ต่างถิ่นเป็นเวลาหนึ่งปี

ปีนี้ หลังเทศกาลตรุษจีน พร้อมกับที่จีนใช้นโยบายผ่อนปรนในการป้องกันและควบคุมโควิด-19 และเศรษฐกิจภายในประเทศฟื้นตัวทุกด้าน ธุรกิจต่าง ๆ เร่งฟื้นการทำงานและการผลิตให้เต็มกำลัง พื้นที่ต่าง ๆ ของจีนจึงมีความต้องการจ้างงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น ปฏิบัติการสายลมฤดูใบไม้ผลิปีนี้จึงเน้นให้บริการเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ส่งออกแรงงานและพื้นที่นำเข้าแรงงาน เพื่อบริหารจัดการให้แรงงานเกษตรกรไปรับจ้างในเมืองอย่างเป็นระเบียบ

มณฑลกว่างตง ทางใต้ของจีนซึ่งเป็นมณฑลที่จ้างแรงงานต่างถิ่นจำนวนมากที่สุดของจีน โดยมีแรงงานต่างถิ่นประมาณ 23 ล้านคน ในจำนวนนี้ ประมาณร้อยละ 75 กลับไปเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปีนี้ที่บ้านเกิด หลังเทศกาลตรุษจีน ธุรกิจต่าง ๆ ของมณฑลกว่างตงพากันเปิดทำการและต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก หน่วยงานทรัพยากรบุคคลและประกันสังคมมณฑลกว่างตงจึงจัดขบวนรถไฟพิเศษ 14 ขบวน รถบัส 380 คัน เครื่องบินเหมาลำ 3 เที่ยวไปรับแรงงานต่างถิ่นจำนวนกว่า 25,000 คนกลับไปทำงาน

นายเหว่ย จากตำบลซันตู ตำบลหลิ่วเจียง เมืองหลิ่วโจว เขตกว่างซี ได้กลับมาทำงานที่เมืองกว่างโจว เมืองเอกมณฑลกว่างตง เขาทำงานที่นี่มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว ปัจจุบัน เขาสร้างบ้านสองชั้นที่บ้านเกิด และซื้อรถเก๋ง เขาระบุว่า ปีนี้จะเสริมทักษะด้านเทคนิคต่อไป เพื่อจะได้มีโอกาสเลื่อนตำแหน่ง และขึ้นเงินเดือน

เมืองปาจง มณฑลเสฉวน เป็นแหล่งส่งออกแรงงานที่มีชื่อเสียงในจีน โดยทุกปีจะส่งออกแรงงานนับล้านคน ช่วงหลายปีมานี้ เมืองปาจงร่วมมือกับเมืองจินหวา มณฑลเจ้อเจียง สร้างกลไกการประสานงานด้านแรงงานที่มั่นคงระยะยาว หลังเทศกาลตรุษจีนปีนี้ แรงงานเมืองปาจงจำนวน 120คนโดยสารเครื่องบินจากเมืองปาจงไปยังเมืองจินหวา  เทศบาลเมืองจินหวาได้จัดรถบัสไปรับแรงงานเหล่านี้ที่สนามบิน และส่งถึงโรงงานต่าง ๆ

ปฏิบัติการสายลมฤดูใบไม้ผลิมีปฏิบัติการสำคัญอีกประการหนึ่งคือ จัดงานเปิดรับสมัครแรงงานในพื้นที่ส่งออกแรงงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ เมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียงได้จัดทีมรับสมัครจำนวน 43 ทีม ไปเปิดรับสมัครแรงงานที่เมืองต่าง ๆ ในภาคกลางและภาคตะวันตกของจีน โดยมีธุรกิจจำนวนกว่า 200 แห่งมีอัตราการจ้างงานกว่า 30,000 คน

เมืองสุยหนิง มณฑลเสฉวนมีแรงงานเกษตรกรรวม 1.32 ล้านคน ในจำนวนนี้ มี 545,000 คนจะไปหางานทำในต่างถิ่น โดยกว่า 10,000 คนได้ขึ้นทะเบียนและทำประกันสังคมในเมืองหนิงโป การที่เมืองหนิงโปไปจัดงานประชาสัมพันธ์รับสมัครงานที่เมืองสุยหนิงนั้น ทำให้แรงงานเมืองสุยหนิงรู้สึกว่า การหางานทำมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ การรถไฟจีนสาขาเมืองหางโจว ได้ใช้ปฏิบัติการสายลมฤดูใบไม้ผลิบนขบวนรถไฟ โดยจัดการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานบนขบวนรถไฟขบวน K210 จากเมืองกว่างโจวไปยังเมืองหนิงโป มีตัวแทนจาก 10ธุรกิจของมณฑลเจ้อเจียงไปให้บริการรับสมัครงานบนขบวนรถไฟ

ส่วนเมืองเหลียนหยุนกั่ง มณฑลเจียงซู ได้ใช้ปฏิบัติการสายลมฤดูใบไม้ผลิที่ตลาดกลางคืน เพื่อถือโอกาสที่มีผู้คนมาเดินตลาดจำนวนมากให้เป็นประโยชน์ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน โดยในครั้งนี้มีธุรกิจจำนวน 42 รายเปิดรับสมัครงานกว่า 5,000 อัตรา อีกทั้ง ยังชี้แจงอย่างละเอียดเกี่ยวกับเงินเดือน สวัสดิการ ลักษณะงานที่ทำ อายุ และทักษะที่จำเป็นซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้รับจ้างให้ความสำคัญ นอกจากนี้ เทศบาลเมืองเหลียนหยุนกั่งยังจะให้เงินค่าเดินทาง 500 หยวนหรือประมาณ 2,500 บาทแก่แรงงานต่างถิ่นที่เดินทางไปรับจ้างที่เมืองเหลียนหยุนกั่งเป็นครั้งแรก

ปีนี้ ปฏิบัติการสายลมฤดูใบไม้ผลิยังเน้นการให้บริการด้านการอบรมและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงาน เพื่อดึงให้บรรดาแรงงานเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมอาชีพ พื้นที่ต่าง ๆ กำหนดว่าจะอบรมเกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ แก่บรรดาแรงงานเกษตรกรอย่างน้อยคนละครั้ง บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งงานคนละ 3 ตำแหน่ง และแนะนำการอบรมที่เหมาะสมอย่างน้อยคนละครั้ง

นายเจ้า ชิงจุ้น  วัย 48 ปี  จากเมืองกันซู่เล่าให้ฟังว่า หลังจากยื่นใบสมัครไปทำงานที่ต่างถิ่นที่กับหน่วยงานของตำบล วันรุ่งขึ้น ก็มีโรงงานแห่งหนึ่งของเมืองฝูโจวโทรมาติดต่อ และบอกว่า จะจ้างเขาไปเป็นช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ของโรงงาน โดยจะให้เงินเดือน 6,000 หยวน และมีที่พักให้ฟรี นายเจ้า ตกลงจะไปรับจ้างที่เมืองฝูโจว เพื่อเก็บเงินมาซื้อบ้านให้ลูกชายที่เพิ่งแต่งงานใหม่

นอกจากนี้ ปฏิบัติการสายลมฤดูใบไม้ผลิยังส่งเสริมให้พื้นที่ต่าง ๆ บุกเบิกพัฒนาตำแหน่งงานของท้องถิ่น เพื่อให้บรรดาแรงงานเกษตรกรมีงานทำใกล้บ้าน เชื่อว่า แรงงานเกษตรกรจำนวนมากยิ่งขึ้นจะได้รับประโยชน์จากปฏิบัติการสายลมฤดูใบไม้ผลิ

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)