บทวิเคราะห์ : จีนพยายามช่วยแก้ไขวิกฤตยูเครน แสดงบทบาทประเทศใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ

0
1

ช่วงหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมา วิกฤตยูเครนได้ทวีความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบด้านลบต่อหลายๆ พื้นที่ทั่วโลก ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ การยุติความขัดแย้งและการสร้างสันติภาพจึงได้กลายเป็นความปรารถนาร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลจีนได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับจุดยืนของจีนในการแก้ไขวิกฤตยูเครนด้วยวิถีทางการเมือง โดยเอกสารดังกล่าวได้อธิบายจุดยืนและข้อเสนอขั้นพื้นฐานของจีนอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ

แผนของจีนที่ครอบคลุมและเป็นไปได้ดังกล่าวสอดคล้องกับความปรารถนาร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ และผลประโยชน์ขั้นพื้นฐานในระยะยาวของทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของจีนในฐานะประเทศหลักที่มีความรับผิดชอบในการปกป้องสันติภาพของโลก

ในเอกสารฉบับนี้ จีนเสนอข้อเสนอ 12 ข้อ เพื่อยุติความขัดแย้งในยูเครนทั้งต้นเหตุและปลายเหตุ พร้อมทั้งย้ำถึงความจำเป็นในการยุติความขัดแย้งผ่านการพูดคุยเจรจา

โดยสรุป เอกสารข้อเสนอของจีนมุ่งเน้นไปที่ 12 ประเด็นดังต่อไปนี้ คือ เคารพอธิปไตยของทุกประเทศ ละทิ้งความคิดสงครามเย็น ยุติความเป็นปรปักษ์ ฟื้นฟูการเจรจาสันติภาพ แก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรม ปกป้องพลเรือนและเชลยศึก รักษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ อำนวยความสะดวกในการส่งออกธัญพืช หยุดการคว่ำบาตรโดยลำพังฝ่ายเดียว รักษาเสถียรภาพของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนส่งเสริมการฟื้นฟูยูเครนหลังความขัดแย้ง

เอกสารฉบับนี้ไม่เพียงแต่ย้ำถึงข้อเสนอที่มีมาตลอดของจีนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความคิดเห็นที่สมเหตุสมผลของประชาคมระหว่างประเทศด้วย เป็นการชี้หลักการสำคัญ เงื่อนไขเบื้องต้น และทางออกในการแก้ไขวิกฤตอย่างชัดเจน จึงได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากทั่วโลก

นายสเตฟาน ดูจาริค โฆษกเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวว่า เอกสารแสดงจุดยืนของจีนเป็น “ผลงานที่สำคัญ”

จุดยืนของจีนมีเป้าหมายหลักเพื่อยุติความขัดแย้ง สอดคล้องกับความปรารถนาของประชาชนที่รักสันติภาพทั่วโลก  พวกเขาเห็นว่า การยุติข้อพิพาทด้วยวิถีทางการเมืองสอดคล้องกับผลประโยชน์ร่วมกันของรัสเซีย ยูเครน และประชาคมระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม วิกฤตยูเครนได้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา เมื่อใดก็ตามที่เริ่มมีการพูดคุยเจรจาสันติภาพ อิทธิพลภายนอกก็จะเข้ามาแทรกแซงโดยสร้างข่าวลือ ยุให้เกิดความแตกแยก และใส่ร้ายผู้ไกล่เกลี่ย อิทธิพลภายนอกเหล่านี้ไม่ต้องการให้เกิดการเจรจาสันติภาพและไม่ยอมให้ความขัดแย้งยุติลง พวกเขายุยงให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มประเทศ และราดน้ำมันเข้ากองเพลิง เพื่อสิ่งที่เรียกว่า “เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์” พวกเขาไม่สนใจชีวิตของชาวยูเครนและไม่แยแสต่อความเสียหายของประเทศและภูมิภาคอื่นๆ

ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ จีนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแทนประชาคมระหว่างประเทศ โดยให้ยุติความขัดแย้งโดยเร็ว

เอกสารแสดงจุดยืนของจีนตอบโจทย์ปมปัญหาของวิกฤตยูเครนและเสนอแนวทางสำคัญสำหรับทุกฝ่ายในการพ้นจากภาวะที่ยากลำบากด้านความมั่นคง

จีนย้ำว่าทุกฝ่ายควรละทิ้งความคิดสงครามเย็น การรักษาความปลอดภัยของประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ควรสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศอื่น การสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยของภูมิภาคไม่ควรเกิดจากการเสริมสร้างหรือขยายกลุ่มประเทศทางการทหาร ผลประโยชน์ และข้อกังวลด้านความมั่นคงปลอดภัยที่สมเหตุสมผลของทุกประเทศจะต้องได้รับความสนใจและการแก้ไขอย่างเหมาะสม

จีนยึดมั่นในจุดยืนส่งเสริมการเจรจาสันติภาพมาโดยตลอด ซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นไปได้สำหรับการแก้ไขวิกฤตยูเครนด้วยวิถีทางการเมือง หลังเกิดวิกฤตยูเครน จีนยึดมั่นในหลักการ “ความมั่นคงปลอดภัยเป็นประเด็นเดียวกันที่แยกออกจากกันไม่ได้” รักษาความเป็นธรรมและความยุติธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมการเจรจาสันติภาพอย่างแข็งขัน และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

จีนเห็นว่า สงครามและความขัดแย้งไม่มีฝ่ายชนะ ปัญหาที่มีความซับซ้อนไม่มีวิธีการแก้ไขง่าย ๆ การเผชิญหน้าระหว่างประเทศใหญ่ต้องหลีกเลี่ยง

จีนจะรักษาความเป็นธรรม แสวงหาสันติภาพ และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายในระยะยาวต่อไป จีนจะยืนเคียงข้างความถูกต้องทางประวัติศาสตร์ คัดค้านการครองความเป็นเจ้า และการเมืองที่ถืออำนาจบาตรใหญ่ จีนจะทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อปกป้องสันติภาพและความสงบสุขของมนุษยชาติ

เขียนโดย ไช่ เจี้ยนซิน ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)