โครงการริเริ่มความร่วมมือเขตการค้าเสรีระดับโลกเปิดตัวในฟอรัมประชุมโป๋อ๋าว 2566

0
3

โครงการริเริ่มความร่วมมือเขตการค้าเสรีระดับโลกเปิดตัวในฟอรัมประชุมโป๋อ๋าว 2566
.

ความคิดริเริ่มที่เรียกร้องให้มีความร่วมมือมากขึ้นระหว่างเขตการค้าเสรี (FTZ) ทั่วโลกได้รับการเปิดตัวในฟอรัมการประชุมโป๋อ๋าวเพื่อเอเชีย (Boao Forum for Asia) ณ มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566
.

ความคิดริเริ่มนี้เสนอโดยเขตการค้าเสรีมากกว่า 20 แห่งในประเทศจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เกาหลีใต้ กัมพูชา มาเลเซีย และโกตดิวัวร์
.

มีข้อเสนอแนะ 5 ข้อสำหรับการเป็นหุ้นส่วน ได้แก่
.

1. เสริมสร้างความร่วมมือในเครือข่ายการบินและการขนส่ง โลจิสติกส์ และอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน
.

2. ดำเนินการความร่วมมือข้ามพรมแดนและข้ามภูมิภาคในสวนอุตสาหกรรม (Industrial park)
.

3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียว
.

4. การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และแนวปฏิบัติที่ดีของกันและกัน
.

5. สนับสนุนให้มีกลไกการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์
.

ความคิดริเริ่มนี้เปิดตัวระหว่างการประชุมฟอรัมการพัฒนาท่าเรือการค้าเสรีระดับโลก (Global Free Trade Ports Development Forum) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Boao Forum for Asia ประจำปี 2566 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566
.
แหล่งข้อมูล: CGTN / CMG