บทวิเคราะห์ : การท่องเที่ยวคึกคักช่วงวันหยุดวันแรงงานสะท้อนศักยภาพของเศรษฐกิจจีน

0
0

วันแรงงานที่มีวันหยุดยาวของจีนสิ้นสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้สร้างบรรยากาศที่คึกคักในช่วงต้นฤดูร้อนให้กับตลาดการบริโภคของจีน ตามสถิติจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีนที่ประกาศ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2023 พบว่า ในช่วงวันหยุดวันแรงงาน มีการท่องเที่ยวในประเทศจีนรวม 274 ล้านคน สร้างรายได้ 148,056 ล้านหยวน โดยสองดัชนีดังกล่าวล้วนแซงหน้าปี 2019 ซึ่งเป็นช่วงก่อนโควิด สะท้อนนัยที่เป็นสัญลักษณ์ของการเติบโตอย่างชัดเจน เบื้องหลังการบริโภคขนาดใหญ่นี้คือสิ่งที่บ่งบอกศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจจีนว่ามีแนวโน้มที่ดีจากการขยายการบริโภคของประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต

ช่วงวันหยุดเป็นหน้าต่างสำคัญสำหรับสังเกตการณ์พลังของเศรษฐกิจสังคมจีน สาเหตุที่ตลาดการท่องเที่ยววันหยุดวันแรงงานคึกคักเร็วมาก เนื่องจากนโยบายป้องกันและควบคุมโควิด-19 เปลี่ยนคันเร่งอย่างรวดเร็วและมั่นคง แสดงว่า มาตรการส่งเสริมการมีงานทำทุกมาตรการมีการขับเคลื่อนอย่างมั่นคง จึงเพิ่มความมั่นใจในการบริโภคให้กับชาวบ้าน ในขณะเดียวกัน แนวโน้มใหม่และพลวัตใหม่ของการท่องเที่ยวปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้กระตุ้นความต้องการด้านการท่องเที่ยวของชาวบ้านยิ่งขึ้น พิสูจน์ได้จากการที่ตลาดการท่องเที่ยวจีนมีการพัฒนาอย่างมั่นคงเข้มแข็ง สะท้อนว่าตลาดภายในแฝงไว้ด้วยความต้องการที่มีศักยภาพมหาศาล

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นยุทธศาสตร์หลักของเศรษฐกิจประเทศ เป็นช่องทางสำคัญที่ตอบสนองความต้องการในการมีชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 กรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดการประชุม เน้นอย่างชัดเจนว่า ต้องเพิ่มรายได้ของชาวเมืองและชาวชนบทด้วยหลายช่องทาง ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการบริโภค ส่งเสริมการบริโภคบริการซึ่งรวมทั้งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว รักษาแนวโน้มที่ดีของตลาดการท่องเที่ยว ทุกพื้นที่ต้องยกระดับนวัตกรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ยืนหยัดส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรม สะท้อนวัฒนธรรมด้วยการท่องเที่ยว สร้างแบรนด์การท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์ เพิ่มคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น คุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของผู้บริโภคอย่างจริงจัง ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาด้วยความยินดี และกลับด้วยความอิ่มเอมใจ

พร้อมกับการปรับนโยบายเข้าออกเมือง นักท่องเที่ยวจีนนิยมท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงวันหยุดวันแรงงานปีนี้ สถิติจากแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องแสดงว่า รายการท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่จีนไปยังต่างแดนเพิ่มขึ้น 18 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยประเทศไทย มัลดีฟส์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศเป้าหมายยอดฮิต

นอกจากตลาดวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่กลับมาเฟื่องฟูแล้ว ธุรกิจบริการในชีวิตประจำวันซึ่งรวมถึงธุรกิจอาหารก็คึกคักเช่นกัน ข้อมูลจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแห่งหนึ่งแสดงว่า 3 วันแรกของช่วงวันหยุด ขนาดการบริโภคออนไลน์เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 133 เมื่อเทียบกับปี 2019 เป็นช่วงวันหยุดวันแรงงานที่เฟื่องฟูที่สุด โดยภัตตาคารบางแห่งมีคิวยาวถึง 1,000 คิว นอกจากนี้ ยอดการจำหน่ายตั๋วภาพยนตร์ในช่วงวันหยุดวันแรงงานมีมากกว่า 1,500 ล้านหยวน จัดอยู่อันดับที่ 3 ของประวัติศาสตร์การสร้างรายได้ของโรงภาพยนตร์ในช่วงวันหยุดวันแรงงาน

ในขณะที่จีนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูง ความต้องการใหม่ๆของผู้บริโภคก็ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ รถยนต์พลังงานใหม่ การปรับปรุงที่อยู่อาศัย การศึกษา การรักษาพยาบาล บริการด้านวัฒนธรรมและกีฬา เป็นต้น ได้สร้างโอกาสใหม่ให้กับทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ตามสถิติ คาดว่าจนถึงปี 2035 กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางในจีนจะมีมากกว่า 500 ล้านคน โดยขนาดการบริโภคโดยรวมของกลุ่มคนที่เกิดหลังปี 1995 และหลังปี 2000 จะสูงถึง 16 ล้านล้านหยวนในปี 2035 ซึ่งจะส่งเสริมการเติบโตของตลาดบริโภคแบบใหม่เป็นอย่างมาก ส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศมีความซับซ้อนและผันผวน เศรษฐกิจโลกเผชิญกับปัจจัยที่ไม่เอื้อ อาทิ ความต้องการน้อยลง เขตเศรษฐกิจสำคัญดำเนินนโยบายการคลังที่เข้มงวดมากขึ้น ขณะที่ความต้องการภายในของจีนที่แข็งแกร่งได้จุดประกายให้กับเศรษฐกิจโลก รายงานล่าสุดที่ออกโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศระบุว่า ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จีนมีบทบาทสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่า ภายในสิ้นปี 2023 ความต้องการภายในประเทศของจีนฟื้นตัวอย่างเต็มที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจทั่วโลกเติบโตประมาณร้อยละ 1 การที่ต่างประเทศมองจีนในแง่ดีหลายต่อหลายครั้ง ล้วนแสดงอย่างชัดเจนว่า ไม่ควรพลาดรถไฟด่วนแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนขบวนนี้

เขียนโดย ชุย อี๋เหมิง ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)