ฌานชีวา เวลล์เนส ได้รับรางวัล ArokaGO Star ระดับ 5 ดาว

0
1

ฌานชีวา เวลล์เนส ได้รับรางวัล ArokaGO Star ระดับ 5 ดาว เน้นคุณภาพการบริการและประสบการณ์ของลูกค้า

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2566 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดาฯ – ดร.แพทย์หญิงประภา วงศ์แพทย์ นายกสมาคมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพไทย และที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ประเทศไทย ได้มอบรางวัล ArokaGO Star ระดับ 5 ดาว (สูงสุด)  ให้แก่ ฌานชีวา สหคลินิก  (CHANCHIVA Wellness) โดยคุณ นพพล คลังธนสาร ผู้ก่อตั้งฌานชีวา เวลล์เนส โดยการให้รางวัลนี้พิจารณาจากมาตรฐานและปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ (Service Quality)  ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) และ กระบวนการทางธุรกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Business Process)

CHANCHIVA Wellness เป็นศูนย์สุขภาพและสถานพยาบาลแบบบูรณาการที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในจังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย มีการนำเสนอบริการอันหลากหลาย ได้แก่ บริการกายภาพบำบัด นวดปรับสมดุล ศาสตร์แพทย์แผนไทยประยุกต์กับงานวิจัยทันสมัย นวดบำบัดผ่อนคลาย ปรับสมดุลสุขภาพต่างๆ ผดุงครรภ์ อยู่ไฟหลังคลอด นวดกดจุด เผายาท้อง ดูแลคืนความสมดุลให้กับร่างกายและจิตใจ รวมทั้งเวชศาสตร์ชะลอวัยอื่นๆ  ซึ่งออกแบบดูแลปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละท่าน นอกจากนี้  มีความร่วมมือและร่วมปรึกษากับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อศึกษาค้นคว้างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้านสุขภาพที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการรักษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่และมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพในทุกๆด้าน

คณะกรรมการพิจารณารางวัลได้กล่าวถึง CHANCHIVA Wellness ว่ามีความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านสุขภาพที่ครบวงจร เน้นเรื่องความเป็นส่วนตัวระดับสูงสุด และมีความมุ่งมั่นในการยกระดับรูปแบบการรักษาแบบบูรณการแบบตามตัวแต่ละบุคคล คณะกรรมการฯ กล่าวต่อไปว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบรางวัล ArokaGO Star ให้กับ CHANCHIVA Wellness สำหรับการอุทิศตนอย่างโดดเด่นในด้านคุณภาพและประสบการณ์ของลูกค้า แนวทางการดูแลแบบองค์รวมและการดูแลเฉพาะบุคคลนั้นสอดคล้องต่อพันธกิจของเราในการส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงามในประเทศไทย”

ArokaGO Star Award สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของ CHANCHIVA Wellness ในการให้บริการด้านสุขภาพและความงามที่ยอดเยี่ยมโดยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะผลักดันขอบเขตความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง รางวัลนี้จึงเป็นการยกย่องความสำเร็จที่โดดเด่นและตอกย้ำความพร้อมการเป็นส่วนหนึ่งใน Medical and Wellness Hub ของประเทศไทย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CHANCHIVA Wellness และบริการด้านสุขภาพและความงามที่ครบวงจร โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ https://www.chanchiva.com