แลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมจีนที่สี จิ้นผิงสำรวจมีความหมายลึกซึ้งอย่างไร

0
1

 วันที่ 1 – 2 มิถุนายน นายสี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดจีนได้สำรวจแลนด์มาร์คใหม่ทางวัฒนธรรมจีนสองแห่งต่อเนื่องกันเป็นเวลาสองวัน โดยแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมสองแห่งได้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติด้านสิ่งพิมพ์และวัฒนธรรมและสถาบันวิจัยประวัติศาสตร์จีน

นายสี จิ้นผิง ได้ร่วมงานสัมมนาว่าด้วยการสืบทอดและพัฒนาวัฒนธรรม นำเสนอการสร้างสรรค์อารยธรรมความทันสมัยแห่งประชาชาติจีน ความสำเร็จแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมสองแห่งดังกล่าวสื่อข้อมูลอะไรบ้าง?

คุณสมบัติของหอจดหมายเหตุแห่งชาติด้านสิ่งพิมพ์และวัฒนธรรมคือเก็บสะสมตำราหนังสืออันล้ำค่าที่สืบทอดกันมาของอารยธรรมจีนโดยผ่านประวัติศาสตร์ยาวนาน กล่าวได้ว่าเป็นคลังแห่งเมล็ดพันธุ์ การสร้างแลนด์มาร์คใหม่ทางวัฒนธรรมแห่งนี้เป็นโครงการที่ท่านสี จิ้นผิงอนุมัติเอง เป้าหมายก็คือสืบทอดอารยธรรมจีนซึ่งเป็นอารยธรรมเดียวที่ไม่เคยขาดสายในโลก

หน้าที่ของสถาบันวิจัยประวัติศาสตร์จีนคือจัดดำเนินโครงการทางวิชาการสำคัญด้านประวัติศาสตร์แห่งชาติ มุ่งศึกษาและตีความแหล่งกำเนิดอารยธรรมประชาชาติจีน

ในการสำรวจครั้งนี้ นายสี จิ้นผิงได้กล่าวความหมายลึกซึ้งเบื้องหลังแห่งการสำรวจ ท่านกล่าวว่า ยุคสมัยของเรา ประเทศเจริญรุ่งเรือง สังคมปลอดภัยมั่นคง มีความปรารถนาและความสามารถสืบทอดวัฒนธรรมประชาชาติ ต้องทำงานเรื่องนี้ให้ดีเพราะเป็นเรื่องใหญ่

โดยยุคสมัยที่ท่านสี จิ้นผิงกล่าวไว้นั้นก็คือยุคสมัยใหม่ของจีนตั้งแต่ปี 2012 โดย 10 ปีมานี้ในยุคสมัยใหม่ จีนได้เกิดการปฏิรูปและประสบผลสำเร็จอย่างเป็นประวัติการณ์ ได้เสร็จสิ้นภารกิจทางประวัติศาสตร์ซึ่งรวมทั้งการขจัดความยากจนอย่างรอบด้านและการสร้างสังคมพอกินพอใช้อย่างรอบด้าน โดยเรื่องใหญ่นี้ที่ท่านสี จิ้นผิงกล่าวไว้นั้นก็คือสร้างวัฒนธรรมใหม่ของยุคสมัยใหม่ สร้างสรรค์อารยธรรมความทันสมัยแห่งประชาชาติจีน

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)