จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ขับเคลื่อนความร่วมมือไตรภาคีหลายมิติ

0
3

การประชุมสุดยอดไตรภาคีครั้งที่ 9 ระหว่างจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ จัดขึ้นที่กรุงโซล เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นการประชุมไตรภาคีระหว่าง 3 ประเทศ เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี และปีนี้ยังเป็นปีครอบรอบ 25 ปีของกลไกความร่วมมือไตรภาคีจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

นายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ กล่าวว่า จีนให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ โดยทั้ง 3 ประเทศ ควรขับเคลื่อนความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ครอบคลุม สร้างความเจริญและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยจีนมีข้อเสนอในการเสริมสร้างความร่วมมือ 5 ข้อ คือ

เสริมสร้างความร่วมมืออย่างครอบคลุม โดยเคารพผลประโยชน์หลักและข้อห่วงใยของกันและกัน ผลักดันความร่วมมือทวิภาคีและความร่วมมือไตรภาคีอย่างเต็มศักยภาพ

กระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน รักษาและพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทานให้ราบรื่น ดําเนินการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ให้บรรลุผลโดยเร็วที่สุด

จีนจะเป็นผู้นําความร่วมมือด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ โดยจีนจะจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านนวัตกรรมจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ในจีน เพื่อช่วยให้ทั้ง 3 ประเทศขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป

ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของแต่ละประเทศ โดยใช้โอกาสปี 2025-2026 ซึ่งเป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น

ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนความร่วมมือเกี่ยวกับด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคมสูงวัย และการรับมือต่อโรคระบาด และโครงการความร่วมมืออื่นๆ

นอกจากนี้ ในการหารือทิวภาคีระหว่างจีนและญี่ปุ่น นายหลี่ เฉียง ยังได้หารือกับนายฟูมิโอะ คิชิดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น โดยทั้ง 2 ประเทศจะส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาสีเขียว การรับมือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัญหาระดับโลกอื่นๆ ขณะที่นายฟูมิโอะ คิชิดะกล่าวว่า ญี่ปุ่นจะส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี และยึดมั่นในจุดยืนในประเด็นไต้หวันตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมญี่ปุ่น-จีน ที่ลงนามในปี 2515 โดยไม่เปลี่ยนแปลง

โดยทั้งจีนและญี่ปุ่นเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างการเจรจาและการสื่อสารในทุกระดับ จัดการเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับสูงระหว่างจีน-ญี่ปุ่นรอบใหม่ และร่วมหารือกรณีการปล่อยน้ำจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะต่อไป

ส่วนการหารือทวิภาคีระหว่างจีนและเกาหลีใต้ นายหลี่ เฉียง กล่าวว่า นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อกว่า 30 ปีก่อน จีนและเกาหลีใต้มีความร่วมมือกันในหลายมิติ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง 2 ประเทศ มีรากฐานที่มั่นคงและมีศักยภาพ โดยจีนพร้อมเดินหน้าการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีจีน-เกาหลีใต้ ระยะที่ 2  สร้างเขตสาธิตความร่วมมือระหว่างจีน-เกาหลีใต้ (ฉางชุน) และเสริมสร้างความร่วมมือในการผลิตระดับไฮเอนด์ ขณะที่นายยุน ซอกยอล ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวว่า เกาหลีใต้ยึดมั่นในหลักการจีนเดียวอย่างไม่เปลี่ยนแปลง โดยจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคี มุ่งสื่อสารกับจีนในทุกระดับอย่างใกล้ชิด ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรม

นอกจากนี้ จีนและเกาหลีใต้ยังห็นพ้องที่จะจัดการเจรจาเชิงยุทธศาสตร์ระดับสูงระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศ และการเจรจา “2+2” ระหว่างจีน-เกาหลีใต้ ว่าด้วยการทูตและความมั่นคงและจัดการเจรจาและแลกเปลี่ยนจีน-เกาหลีใต้ Track 1.5 ต่อไป

การประชุมสุดยอดไตรภาคีครั้งที่ 9 นี้ จึงเป็นสัญญาณที่ดี ที่ทาง 3 ประเทศ จะได้ยกระดับความร่วมมือ 3 ฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของแต่ละประเทศและผลักดันการพัฒนาในระดับภูมิภาคต่อไป

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย