ประธานคณะ กมธ.การอุตสาหกรรม และคณะ ให้การรับรอง ผู้แทนผู้ประกอบการ ยานยนต์ไฟฟ้า EV จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ

0
1

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองพิเศษ 207 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประธานคณะ กมธ.การอุตสาหกรรม และคณะ ให้การรับรอง ผู้แทนผู้ประกอบการ ยานยนต์ไฟฟ้า EV จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ นำโดย Mr. Ocean Ma  General Manager บริษัท ไอออน ออโตโมบิล เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและพาณิชย์ระหว่างกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลประกอบการพิจารณาสำหรับธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า EV