บทวิเคราะห์ ประชาคมโลกต้องแสวงหาการพัฒนาอย่างสันติ เปิดกว้าง และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

0
1

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน กล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบทางไกลในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) ว่า ทุกฝ่ายจะต้องมีความรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์และประชาชน รักษาแนวทางที่ถูกต้อง และทำงานร่วมกัน เพื่อสร้างประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเน้นย้ำว่า ทุกฝ่ายต้องส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างสันติ ต้องใช้นโยบายที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาแบบเปิด และกุมโอกาสทางประวัติศาสตร์สำหรับการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

คำกล่าวของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่า จีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาระดับโลก และให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันต่อการพัฒนาร่วมกันในภูมิภาคซีกโลกใต้ (Global South)

ทุกวันนี้ โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างไม่เคยมีมาก่อนในรอบศตวรรษ สันติภาพและการพัฒนาต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ในขณะเดียวกัน ความปรารถนาเพื่อสันติภาพ การพัฒนา และความร่วมมือของประชาชนทุกประเทศก็แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

นับตั้งแต่วันที่ก่อตั้งขึ้น  การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาได้ส่งเสียงสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South cooperation) อย่างแข็งขัน และสนับสนุนการพูดคุยเจรจาระหว่างเหนือ-ใต้ (North-South dialogue) ตลอดจนขับเคลื่อนการสร้างระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

ในสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้ให้บทสรุปถึงข้อเสนอของจีนว่า ต้องการเห็นโลกที่มีหลายขั้วที่เท่าเทียมและเป็นระเบียบ รวมถึงโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ในระดับสากลและครอบคลุม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในระดับโลก

การส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาอย่างสันติถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นที่จำเป็นในการบรรลุการพัฒนาระดับโลก

ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่า การยึดมั่นในการพัฒนาอย่างสันติและความร่วมมือแบบ win-win เท่านั้นที่จะทำให้โลกบรรลุความมั่นคงที่ยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองในทั่วโลกได้

จีนมีข้อเสนอว่า ทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศขนาดใหญ่ ต้องใช้นโยบายที่สอดคล้องกับความเป็นพหุภาคีที่แท้จริง สนับสนุนโลกที่มีหลายขั้วที่เท่าเทียมและเป็นระเบียบ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ตลอดจนสนับสนุนบทบาทที่มีประสิทธิผลมากขึ้นของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาและองค์กรพหุภาคีอื่นๆ

นายรีเบกา กรินสแปน เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนากล่าวว่า ความเป็นพหุภาคีเป็นแนวทางที่ดีในการรับมือกับความท้าทายต่างๆ เช่น ลัทธิกีดกันทางการค้า เขายังชื่นชมจีนที่สนับสนุนแนวทางความเป็นพหุภาคีและความร่วมมือใต้-ใต้

การดำเนินการตามแนวโน้มการพัฒนาแบบเปิดเป็นแนวทางเดียวที่จะสามารถบรรลุความก้าวหน้าระดับโลก

จีนมีข้อเสนอว่า ทั่วโลกต้องสนับสนุนโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์ในระดับสากลและครอบคลุม ส่งเสริมการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน แก้ไขความไม่สมดุลของการพัฒนาและประเด็นอื่น ๆ อย่างเหมาะสม  ตลอดจนทำให้ระบบธรรมาภิบาลทั่วโลกมีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากขึ้น

นายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า การค้าเป็นพลังแห่งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเป็นแหล่งที่มาของนวัตกรรมสีเขียว ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมเกิดความเสียหาย

การใช้โอกาสทางประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเป็นทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบรรลุการพัฒนาระดับโลก

การปฏิวัติทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมรอบใหม่ที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งนำโดยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ หรือเอไอ (AI) กำลังปลูกฝังกำลังการผลิตคุณภาพใหม่ และนำโอกาสการพัฒนาใหม่ๆ มาสู่ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา

สิ่งสำคัญในขณะนี้คือ ต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง ครอบคลุม และไม่เลือกปฏิบัติสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล ปฏิบัติตามหลักการที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง การใช้ประโยชน์จากเอไอ เพื่อทำในสิ่งที่ดี และเสริมสร้างกฎเกณฑ์และการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับเอไอ ภายใต้กรอบของสหประชาชาติ ต้องพยายามขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียวอย่างแข็งขัน  และช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนามีส่วนร่วมในการพัฒนาดิจิทัล อัจฉริยะ และสีเขียว

นอกจากนี้ ยังต้องยึดมั่นในการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เสริมสร้างความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมใหม่และเอไอ เร่งพัฒนากำลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่ และมอบอนาคตที่เต็มไปด้วยโอกาสให้กับทุกคน