สะพานข้ามทะเลเซินเจิ้น-จงซาน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ Greater Bay Area

0
1

สะพานข้ามทะเลเซินเจิ้นจงซาน มณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน เปิดให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 หลังใช้เวลาก่อสร้าง 7 ปี สะพานนี้อยู่ทางใต้ของสะพานหูเหมิน และทางเหนือของสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า ช่วยเชื่อมต่อ 2 ด้านของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล เป็นเส้นทางข้ามทะเลสายหลักที่เชื่อมต่อเมืองเซินเจิ้น จงซาน และกวางโจว ซึ่งจะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางจากจากเซินเจิ้นไปจงซานจาก 2 ชั่วโมง ให้เหลือเพียง 30 นาที และช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางใน Greater Bay Area หนึ่งในภูมิภาคที่มีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน

โครงการก่อสร้างเส้นทางข้ามทะเลนี้ เริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2016 ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการเมกะโปรเจกต์ของจีนที่มีความท้าทายในด้านวิศวกรรมการก่อสร้างอย่างมาก เนื่องจากต้องออกแบบเส้นทางข้ามทะเลที่มีความยาวถึง 24 กิโลเมตร ประกอบด้วย สะพาน 2 แห่ง โดยสะพานแขวนช่วงหลักมีระยะทาง 1,666 เมตร อุโมงค์ใต้ทะเล 1 แห่ง ความยาว 6.8 กิโลเมตร และกว้าง 46 เมตร เป็นอุโมงค์ท่อคอนกรีตหุ้มเหล็กใต้ทะเลที่ใหญ่และกว้างที่สุดในโลก เกาะเทียม 2 เกาะ ข้ามเส้นทางอ่าวหลิงดิงหยาง (Lingdingyang) มีช่องจราจร 8 ช่องทาง

สะพานหลิงติงหยาง ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของเส้นทางนี้ เป็นสะพานแขวนคานกล่องเหล็กนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถรองรับการขนส่ง ทั้งทางบกและทางทะเล ปัจจุบันสะพานเซินเจิ้น-จงซานเป็นสะพานข้ามทะเลนอกชายฝั่งที่สูงที่สุดในโลก จุดสูงสุดของสะพานอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 91 เมตร รองรับการเดินเรือขนาดใหญ่ มีความสูงสำหรับการเดินเรือ 76.5 เมตร ได้รับการออกแบบให้ทนต่อแรงลม 88 เมตรต่อวินาที

โครงการสะพานข้ามทะเลเซินเจิ้น-จงซาน ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 44,000 ล้านหยวน หรือประมาณ 220,000 ล้านบาท จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขต Greater Bay Area ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่อ่าวที่มีประชากรหนานแน่นที่สุดในโลก ทำให้ฮ่องกง มาเก๊า และ 9 เมืองในมณฑลกวางตุ้ง มีศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจเทียบชั้นกับมหานครอื่นของโลก

โดยบริเวณ Greater Bay Area มีเมืองเซินเจิ้น ที่เปรียบเสมือนซิลิคอนวัลเลย์ของจีน เป็นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีหลายแห่ง เช่น บริษัท DJI Tencent และ BYD ขณะที่เมืองจงซานเป็นเมืองที่เป็นฐานการผลิตในหลายอุตสาหกรรม สะพานข้ามทะเลเซินเจิ้น-จงซานนี้จึงช่วยทําหน้าที่เป็นระเบียงเศรษฐกิจเชื่อมจีนแผ่นดินใหญ่และเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า ช่วยส่งเสริมการค้าข้ามพรมแดนอย่างมาก ในปีที่ผ่านมา ภูมิภาคนี้มีมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า 14 ล้านล้านหยวน หรือกว่า 70 ล้านล้านบาท เท่ากับร้อยละ 11 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน

บทความ : ประวีณมัย บ่ายคล้อย

ภาพ : CGTN