ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝูเจี้ยนกับหนิงเซี่ยให้เป็นต้นแบบความสำเร็จของความร่วมมือเพื่อบรรเทาความยากจนแบบจับคู่ — เส้นทางสี จิ้นผิง(103)

0
1
นี่คือภาพพาโนรายมาของตำบลใหม่หมิ่นหนิง อำเภอหย่งหนิง เมืองหยินชวน เขตปกครองตนเองหุยหนิงเซี่ย (ภาพถ่ายจากโดรนเมื่อวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2019 โดยสํานักข่าวซินหัว)

ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือแบบจับคู่เพื่อบรรเทาความยากจนระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกจำต้องยืนหยัดต่อไปในระยะยาว” เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2016 นายสี จิ้นผิง เลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานาธิบดีจีนเน้นย้ำในการประชุมสัมมนาว่าด้วยความร่วมมือเพื่อบรรเทาความยากจนระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกว่า ความร่วมมือและการให้ความช่วยเหลือแบบจับคู่เพื่อบรรเทาความยากจนระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกถือเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ในการส่งเสริมการพัฒนาที่สอดประสานกัน การพัฒนาที่เกื้อหนุนกันและการพัฒนาร่วมกันระดับภูมิภาค เป็นการวางแผนแม่บทการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาค การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและการขยายพื้นที่ใหม่สำหรับการเปิดกว้างสู่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเป็นมาตรการใหญ่ในการบรรลุเป้าหมาย “คนรวยก่อนช่วยให้ผู้อื่นรวยตาม” และบรรลุเป้าหมายความมั่งคั่งร่วมกันในที่สุด 

นับถึงปี 2020 มณฑลฝูเจี้ยน รวมถึงเมืองและอำเภอ (เขต) ที่ให้ความช่วยเหลือแบบจับคู่ ตลอดจนทุกภาคส่วนในสังคมได้ทุ่มเงินทุนเพื่อช่วยเหลือหนิงเซี่ยเป็นเงินทั้งสิ้น 3,044 ล้านหยวน ในจำนวนนี้มากกว่า 60% ได้ถูกนำไปใช้ในพื้นที่ที่ยากจนข้นแค้นของหนิงเซี่ย โดยมีโครงการช่วยเหลือมากกว่า 4,000โครงการ ประชากรยากจนในหนิงเซี่ยลดลงจาก 913,500 คน ณ สิ้นปี 2012 เหลือเพียง 18,800 คน ณ สิ้นปี 2019 อัตราการเกิดความยากจนลดลงจาก 22.9% เหลือเพียง 0.47% รายได้ต่อหัวของเกษตรกรในพื้นที่ยากจนเพิ่มจาก 4,856 หยวนในปี 2012 เป็น 10,415 หยวน ในปี 2019

นายสี จิ้นผิง เขียนไว้ในหนังสือ “หลุดพ้นความยากจน” ของเขาว่า “สำหรับพื้นที่ที่ค่อนข้างล้าหลังทางเศรษฐกิจ การพัฒนาที่นั่นมักถูกจำกัดจากปัจจัยต่างๆมากมาย เช่น เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น ไม่มีทางลัดอะไร การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มิอาจเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืน จำเป็นต้องค่อยเป็นค่อยไป จากการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ เฉกเช่นการเปลี่ยนแปลงแบบ“น้ำหยดลงหินทุกวันก็สามารถทำหินทะลุเป็นรูกลวงได้” 

25 ปีแห่งความร่วมมือระหว่างฝูเจี้ยนกับหนิงเซี่ยก็คือ 25 ปีแบบน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเช่นกัน!

ทุกวันนี้ พื้นที่ซีไห่กู้กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ นี่เป็นก้าวหนึ่งที่ก้าวไปอีกขั้น นำไปสู่ความมั่งคั่งและอารยธรรม

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2020 อำเภอซีจี๋ ซึ่งเป็นอำเภอยากจนแห่งสุดท้ายในหนิงเซี่ย และผู้ยากจนจำนวน 18,800 คน ได้หลุดพ้นจากความยากจนตามกำหนด 

เดือนมกราคม ค.ศ. 2021 ละครโทรทัศน์เรื่อง “ซานไห่ฉิง” ที่มี 23 ตอน (Minning Town) ซึ่งสร้างจากประสบการณ์หมิ่นหนิง” ซึ่งเป็นเรื่องราวความร่วมมือระหว่างภูมิภาคตะวันออกกับภูมิภาคตะวันตกได้รับการเผยแพร่ทางทีวีดาวเทียมช่วงไพรม์ไทม์และแพลตฟอร์มออนไลน์หลายแห่งทั่วประเทศ ละครเรื่องนี้ได้รับการตอบรับอย่างมากจากหมู่เจ้าหน้าที่และมวลชนในวงกว้าง กระทั่งกลายเป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่สำคัญในต้นปี 2021

ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ทั้งมณฑลฝูเจี้ยนและเขตหนิงเซี่ยต่างได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสหายสี จิ้นผิง ดำเนินการอย่างจริงจังปีแล้วปีเล่าและรุ่นแล้วรุ่นเล่า เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝูเจี้ยนกับหนิงเซี่ยให้กลายเป็นต้นแบบความสำเร็จที่พื้นที่ยากจนในประเทศจีนสามารถก้าวสู่ความพอกินพอใช้อย่างครอบคลุมผ่านความร่วมมือเพื่อบรรเทาความยากจนแบบจับคู่ 

เดือนมีนาคม ค.ศ. 2021 ส่วนกลางจีนได้ออก “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยืนหยัดและปรับปรุงกลไกความร่วมมือระหว่างภาคตะวันออกกับภาคตะวันตก” โดยกำหนดให้มณฑลฝูเจี้ยนยังคงให้ความช่วยเหลือแก่เขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซี่ยต่อไป ความร่วมมือระหว่างฝูเจี้ยนกับหนิงเซี่ยย่อมจะนำมาซึ่งปาฏิหาริย์การพัฒนาอันยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

แปลเรียบเรียงโดย ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน(CMG)

ติดตามตอนก่อนหน้าได้ที่

http://www.tcjapress.com/2024/07/01/xi-way-102/