ฟอรั่ม “หนีซาน” ครั้ง 10 เน้นร่วมมือทางอารยธรรมโลกสืบทอดวัฒนธรรม-พัฒนานวัตกรรมในยุคสมัยใหม่

0
4

การประชุมฟอรั่มหนีซานครั้ง 10 ว่าด้วยอารยธรรมโลก ประจำปี 2024 (The Tenth Nishan Forum on World Civilizations) เปิดฉากขึ้น ณ หอประชุมหนีซานเจียงถัง ภูเขาหนีซาน ที่เมืองชวี่ฝู่ มณฑลซานตง ภาคตะวันออกของจีน เพื่อเป็นเวทีหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางอารยธรรมโลก

China Media Group ภาคภาษาไทย รายงานว่า การประชุมฟอรั่มหนีซานครั้ง 10 ประจำปี 2024 (The Tenth Nishan Forum on World Civilizations) ครั้งนี้ มีคณะแทนทางการเมืองจีนประจำมณฑลซานตง คณะผู้แทนสถาบันขงจื่อในจีน สถาบันขงจื่อในต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ เช่น นายโจว หน่ายเสียง (Zhou Naixiang) รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลซานตง, นางซุน ชุน หลาน อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานสหพันธ์ฯ ขงจื่อสากล นายวินเซนต์ เมอรรี่ (Vincent Merry) อดีตรองประธานาธิบดีเซเชลส์และประธานสมาคมมิตรภาพจีน-เซเชลส์ นายฟุกุดะ ยาสุโฮะ (Fukuda Yasuo) อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และประธานสหพันธ์ขงจื๊อนานาชาติ

นายฉี ปิน รองอธิการบดีและศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเกริก ประเทศไทย รองประธานสหพันธ์นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลไทย-จีน รองประธานสมาคมแลกเปลี่ยนต่างประเทศมณฑลซานตง ฯลฯ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องประมาณ 400 คนเข้าร่วม ตลอดจนสื่อมวลชนทั้งจากจีนและต่างชาติ ร่วมงานประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือด้านการแลกเปลี่ยนทางอารยธรรมระหว่างประเทศภายใต้ความท้าทายระดับโลก ความร่วมมือด้านนวัตกรรม ปัญญาประดิษฐ์ วัฒธรรม กีฬา สตรี แนวคิดตามหลักขงจื่อและการประยุกต์ในปัจจุบัน อารยธรรมจีนกับโลกตะวันตก สถาบันครอบครัว การศึกษา และการยกระดับสิทธิบทบาทสตรี เพื่อความร่วมมืออารยธรรมโลกในอนาคต

นายโจว หน่ายเซี่ยง (Zhou Naixiang) รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนมณฑลซานตง ประธานการประชุมครั้งนี้กล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิด

ประเด็นสำคัญ ในพิธีเปิดครั้งนี้ มีนายเจิน จ้านหมิง รอง ผอ.สถาบันวิทยาศาสตร์และสังคมและแห่งชาติ กล่าวในพิธีเปิดว่า วัฒนธรรมดั้งเดิมกับอารยธรรมสมัยใหม่ สะท้อนถึงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ โดยฟอรั่มครั้งนี้ได้รวมผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในจีนและต่างประเทศ ได้เห็นถึงภูมิปัญญาจีน และแนวทางของจีนในการพัฒนาเพื่อการเป็นประเทศในยุคสมัยใหม่ ครั้งนี้มีความหมายสำคัญที่ทั่วโลกมาร่วมพูดคุย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก

ด้านนายซุน เย่หลี่ รองผู้ว่าการฝ่ายประชาสัมพันธ์แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้มีข้อเสนอ 3 ประการในประเด็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน คือ

หนึ่ง การสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยมและสร้างอารยธรรมใหม่

สองการพัฒนานวัตกรรมภายใต้ยุคสมัยใหม่ต้องการให้สืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมขณะเดียวกันก็พัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกัน และแสดงบทบาททางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์อารยธรรมในยุคสมัยใหม่มากขึ้น ดัง นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเคยกล่าวว่า การสืบทอดประวัติศาสตร์ที่ดีที่สุดคือการส่งเสริมและพัฒนา เคารพอารยธรรมมนุษย์ ดังนั้นจึงควรแสวงหาการติดต่อระหว่างวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และสามผลักดันการศึกษาและแลกเปลี่ยนอารยธรรม เพื่อสร้างสรรค์อนาคตของมนุษยชาติ

สำหรับการประชุมหนีซานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่เมืองชวี่ฝู่ มณฑลซานตง บ้านเกิดของขงจื่อ นักปราชญ์ที่ชาวจีนให้การยกย่องมายาวนานกว่าสองพันปี แนวคิดและหลักปรัชญาขงจื่อสะท้อนถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน มีอทธิพลต่อแนวคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ตลอดจนระบบระเบียบแนวทางการบริหารรัฐของจีนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ขณะเดียวกันสถาบันและสำนักงานที่เกี่ยวจ้องกับขงจื่อก็มีหลากหลายไปทั่วโลก เพื่อขยายความร่วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม บุคลากร ภาษา โดยเฉพาะด้านการศึกษาระหว่างจีนและนานาชาติเพื่อเกิดความร่วมมือด้านการพัฒนา เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนแนวทางความร่วมมือเพื่อสันติภาพโลก

แปลเรียบเรียงโดยภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน (CMG)