บทวิเคราะห์ เด็กเจนอัลฟ่า (Gen Alpha)

0
1

ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน มีกลุ่มประชากรกลุ่มหนึ่งที่เจริญเติบโตพร้อมกับความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ตั้งแต่เกิด และเป็นที่รู้จักกันในฐานะดิจิทัลเนทีฟ (digital native) นั่นก็คือ เด็กรุ่นอัลฟ่า” หรือ “เด็กเจนอัลฟ่า” ที่เกิดระหว่างปี 20102024

เด็กเจนอัลฟ่า หรือ “Generation αโดย α เป็นอักษรตัวแรกของภาษากรีก  หมายถึง จุดเริ่มต้น ส่วนคําว่า อัลฟ่า (Alpha)หมายถึง คนรุ่นแรกสุดในสาขาหนึ่งหรือช่วงเวลาเฉพาะ เจนอัลฟ่าหมายถึง รุ่นแรกที่เกิดขึ้นพร้อมกับการแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์มือถือ

มีรายงานว่า ทุกสัปดาห์ทั่วโลกจะมีทารกแรกเกิดประมาณ 28 ล้านคนเข้าร่วมเหล่าเด็กเจนอัลฟ่าคาดว่าถึงปี 2025 ประชากรที่เป็นเด็กเจนอัลฟ่าจะสูงถึง 2,000 ล้านคน ถึงกลางทศวรรษ 2030 เจนอัลฟ่าก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ จะกลายเป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก

การเลี้ยงดู ความคิด ค่านิยม และความบันเทิงของเด็กเจนนี้แตกต่างจากเจนก่อนมาก ตั้งแต่อายุยังน้อยพวกเขาก็สามารถใช้ปลายนิ้วปัดหน้าจอ และชอบโพสต์รูปภาพและแบ่งปันอุปกรณ์เล่นเกมที่ล้ำสมัยผ่านสื่อสังคมออนไลน์พวกเขาคุ้นเคยกับการเรียนออนไลน์ และการเขียนโค้ดได้กลายเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้

เด็กเจนอัลฟ่าของจีนใช้ชีวิตอยู่ในยุคแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พวกเขาไม่เพียงแต่ร่ำรวยทางวัตถุเท่านั้น แต่ยังมีเอกลักษณ์ทางเจตคติและวัฒนธรรม

ย้อนไปเมื่อปี 2010 จีนเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ หนึ่งปีให้หลัง WeChat ซอฟต์แวร์โซเชียลเพื่อส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีเริ่มแพร่หลายในจีน ถึงปี 2012 เครือข่าย 4G เริ่มให้บริการในจีน ในปี 2014 อาลีบาบาซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ครอบคลุมการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตของจีนได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ปี2015อุตสาหกรรมสตรีมมิงซึ่งก็คือการถ่ายทอดสด หรือที่เรียกกันว่า Live (ไลฟ์) เริ่มเฟื่องฟูในจีน  ปี 2016แพลตฟอร์มโซเชียลวิดีโอสั้น Douyin เปิดตัวและมีคนใช้บริการอย่างล้นหลาม ต่อมาถึงปี 2019 เทคโนโลยี 5G เริ่มให้บริการในจีน ในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาด การทํางานแบบทางไกลและการเรียนการสอนออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติ และในเดือนเมษายน ปี 2023เทียนกงโมเดลภาษาขนาดใหญ่รุ่นแรกของจีนที่เทียบเท่า ChatGPT เริ่มใช้งาน…..

เมื่อเร็วนี้ WIETOP RESERCH บริษัทวิจัยตลาดของจีนได้ทำรายงานการวิจัยเกี่ยวกับประชากรเจนอัลฟ่าปี 2024โดยระบุว่า อายุเฉลี่ยของเด็กเจนนี้ในจีนที่เริ่มใช้อินเตอร์เน็ตคือ 4.8 ปี และจํานวนการถือครองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยต่อคนคือ 3.9 เครื่อง ซึ่งรวมถึงโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โทรทัศน์อัจฉริยะ นาฬิกาข้อมืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

เด็กเจนอัลฟ่าคุ้นเคยกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และสัมผัสกับ “จักรวาลที่อยู่เหนือจินตนาการ” (metaverse) มาโดยตลอด ซึ่งส่งเสริมให้พวกเขามีจิตสำนึกตัวตนเสมือน (virtual self) พวกเขาสามารถนําเสนอตัวเองในรูปแบบที่แตกต่างออกไปในพื้นที่ภายใต้การควบคุมของพวกเขา และใช้ข้อมูลประจําตัวดิจิทัลเพื่อเคลื่อนไหวอย่างอิสระและเสรีในโลกดิจิทัล

แน่นอน เด็กเจนอัลฟ่าจะมีภาษา กฎ และแบบแผนใหม่

อีกทั้งจะเปิดกว้างและมีความคิดสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น  แต่ก็จะเผชิญกับความท้าทายและปัญหาจากชีวิตดิจิทัล จึงต้องให้การศึกษา การสนับสนุน และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เขียนโดย โจว ซวี่ ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CMG)