28.8 C
Bangkok
วันอังคาร, มิถุนายน 4, 2024
หน้าแรก แท็ก ดร.กุลบุตร โกเมนกุล

แท็ก: ดร.กุลบุตร โกเมนกุล

วิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต เจ้าภาพร่วมจัดการประชุมโครงการ SEASAC โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Erasmus+ กลุ...

วิทยาลัยนานาชาติ ม.รังสิต เจ้าภาพร่วมจัดการประชุมโครงการ SEASAC โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก Erasmus+ กลุ่มสหภาพยุโรป วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเปิดตัวโครงการ SEASAC ในวั...

คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิตจัดทำโครงการ RBS Creative Innovation Start-up

นักศึกษา และอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมจัดทำทำโครงการ Rangsit Business School (RBS) Creative Innovation Start-up เพื่อแข่งขันกันเขียนแผนธุรกิจ รวมถึง มีการทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ในรูป...

อาจารย์การเงิน ม.รังสิต คว้ารางวัลบุคลากรดีเด่น สสอท. ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2561

  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดงานสถาปนาครบรอบ 41 ปี พร้อมจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเ...

ทำไมนักศึกษาเวียดนาม สนใจมาศึกษาที่ประเทศไทยมากขึ้น

ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 13 ของโลก และมากที่สุดเป็นอันดับ 9 ของทวีปเอเชีย (93.7ล้านคน) และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 2.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 ประเทศเวี...

สสว. และ ISMED จัดอบรมโมเดลธุรกิจแบบO2O

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คำปรึกษาธุรกิจ ด้านDigital Economy และ งานพัฒนาองค์ความรู้สำหรั...

โรงพยาบาลทหารผ่านศึกจัดทำโครงการผลักดันบุคลากรคิดค้นนวัตกรรมในการปฎิบัติงาน

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างนวัตกรรมในการปฎิบัติงาน” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และ บุคลากรด้านงานสนับสนุนของทางโรงพยาบาลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกว่า 70 คน นายแพทย์อัค...

ธุรกิจครอบครัว ความท้าทายในการสืบทอด

โดย ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ และอาจารย์ประจำสาขาการเงิน และการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ ม.รังสิต ธุรกิจครอบครัว (Family firms) ถือเป็นกุญแจสำคัญ ต่อระบ...

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมปันน้ำใจให้ชุมชน ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อ...

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมปันน้ำใจให้ชุมชน ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมอบของอุปโภค บริโภค เงินสนับสนุน และร่วมทำกิจกรรมให้กับน้อง ๆ โดยในโรงเรียนฯมีน...

ทำไมธุรกิจสมัยนี้ถึงต้องLean Start-Up

โดย ดร.กุลบุตร โกเมนกุล รองคณบดี ฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์   วิทยาลัยนานาชาติ และ อาจารย์ประจำสาขาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต การลงมือทำธุรกิจใหม่ ไม่ว่าจะเป็นธุ...

มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน ASEAN Virtual Business Plan Competition

  ในวันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ University of New England จากประเทศออสเตรเลีย และ Universiti Teknologi MARA จากประเทศมาเลเซีย จัดงาน ASEAN Virtual Business Plan Competi...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS