ปรากฏการณ์ “แม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง”ที่ฮาร์บิน

0
198

เนื่องจากอุณภูมิในเมืองฮาร์บิน เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนได้ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ลำน้ำซงฮวาในฮาร์บินเกิดแผ่นน้ำแข็งและหยุดไหลอยู่ประมาณ 2 วัน จากนั้นผิวน้ำทั้งแม่น้ำก็เริ่มกลายเป็นน้ำแข็งอย่างรวดเร็ว

ลักษณะที่แม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งขณะที่มีลมพัดเบาและสายน้ำไหลไม่แรงเช่นนี้จะเรียกว่า “การกลายเป็นน้ำแข็งแบบบุ๋น” แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าขณะที่แม่น้ำกำลังแข็งตัวนั้นมีลมและคลื่นแรงก็จะเรียกว่า”การกลายเป็นน้ำแข็งแบบบู๊” ซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นที่มีลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งจำนวนมาก

environment-2-2