ร่วมแรงร่วมใจ! ชาวเผ่าเหยาสร้างบ้านโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว

0
315

หมู่บ้านเล็กๆในเขตปกครองตนเองชนชาติกว่างซีหลงเซิ้งเก้อ เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยชาวเผ่าเหยา (瑶族) ร่วมกันลงหลักปักเสาสร้างบ้านแบบ “เตี้ยวเจี่ยวโหลว” (吊脚楼) ซึ่งเป็นบ้านที่ยืนออกมาจากหน้าผาโดยใช้เสาสูงค้ำไว้ เพื่อสร้างรากฐานของที่อยู่อาศัยที่มั่นคงให้คนในหมู่บ้าน

โดยชาวเหยามีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอย่างหนึ่งคือ “บ้านหนึ่งหลังช่วยกันสร้างทั้งหมู่บ้าน” โดยชาวบ้านจะช่วยกันร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง โดยใช้ฝีมือการก่อสร้างแบบโบราณที่ไม่ต้องใช้ตะปูเหล็กแม้แต่ตัวเดียว

ในปัจจุบัน หมู่บ้านดังกล่าวนับเป็น “หมู่บ้านชุมชนของชนเผ่าที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์แห่งที่ 11 ในจีน”

life-2-2 life-2-3life-2-4