สำเร็จ! จีนลดจำนวนคนจนได้แล้ว 790 ล้านคน ภายใน 30 ปี

0
626

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา สภาวิทยาศาสตร์สังคมแห่งประเทศจีนและสำนักงานช่วยเหลือคนยากจนแห่งคณะรัฐมนตรีจีน ร่วมประกาศรายงานสมุดปกน้ำเงินว่าด้วยการช่วยเหลือคนยากจนประจำปี 2016 ณ กรุงปักกิ่ง โดยระบุว่า ช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา จำนวนคนยากคนยากจนในประเทศจีนลดลง 790 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนคนยากจนของโลก ซึ่งในขั้นต่อไป จีนจะมุ่งช่วยเหลือคนยากจนอย่างตรงจุดมากขึ้น โดยตั้งเป้าว่าในปี 2020 ผู้ยากไร้ระดับรุนแรงทุกคนจะต้องพ้นจากภาวะยากลำบากได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

รายงานสมุดปกน้ำเงินดังกล่าวได้ประเมินและวิเคราะห์ประสบการณ์ของจีนในกระบวนการช่วยบรรเทาความยากจน สถานการณ์และความท้าทายที่เผชิญอยู่ นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะดำเนินการ ตลอดจนเป้าหมายในช่วง “แผน 5 ปีฉบับที่ 13”

นายหลี่ เผยหลิน รองประธานสภาวิทยาศาสตร์สังคมแห่งประเทศจีนระบุว่า สมุดปกน้ำเงินแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ สรุปประสบการณ์กระบวนการให้ความช่วยเหลือ สถานการณ์ใหม่ที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ปัญหาและความท้าทายในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายและมาตรการต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในช่วงเวลา 5 ปีข้างหน้า

ตั้งแต่ดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา จีนประสบความสำเร็จด้านการช่วยเหลือผู้ยากจนเป็นที่ยอมรับของโลก นายเฉิน จื้อกัง รองผู้อำนวยการสำนักงานช่วยเหลือผู้ยากจนแห่งคณะรัฐมนตรีจีนระบุว่า “ช่วงเวลากว่า 30 ปีตั้งแต่ดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศเป็นต้นมา จีนได้ทำให้ประชากรกว่า 700 ล้านคนหลุดพ้นจากภาวะยากจนแล้ว นับเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ และลดจำนวนคนจนได้กว่าครึ่งหนึ่ง อีกทั้งยังดำเนินความร่วมมือใต้-ใต้ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศด้วยทำให้ได้รับการชื่นชมจากประชาคมโลก”

ทั้งนี้ สมุดปกน้ำเงินระบุว่า จีนควรยึดหลักช่วยเหลือคนยากจนให้พ้นจากภาวะยากจนอย่างแม่นยำและตรงจุด ทำให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะสูงขึ้น หลอมรวมกำลังจากภาครัฐ การตลาด และสังคมทั้ง 3 ฝ่ายในการช่วยเหลือคนยากจนด้วยแนวทางสีเขียว ยั่งยืน และประสานกลมกลืนกันทุกด้าน

(ขอบคุณข่าวจาก http://thai.cri.cn/)