ผุดสวนพลังงานหมุนเวียน บนดาดฟ้ามหา’ลัยหางโจว

0
329
ผุดสวนพลังงานหมุนเวียน บนดาดฟ้ามหา’ลัยหางโจว

เมื่อเร็วๆ นี้ มีอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเจ้อเจียง ประเทศจีน ได้สร้างสวนขนาดเล็กขึ้นบนหลังคาของอาคารเรียนในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตั้งชื่อว่า “สวนพลังงาน” เพราะไม่ว่าจะเป็นฝน แสงอาทิตย์ หรือปุ๋ยก็สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งที่นี่ สวนแห่งนี้ได้รับความสนใจจากบรรดานักศึกษาไม่น้อย จนกลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนในยามว่างของทุกคน

ผุดสวนพลังงานหมุนเวียน บนดาดฟ้ามหา’ลัยหางโจว ผุดสวนพลังงานหมุนเวียน บนดาดฟ้ามหา’ลัยหางโจว ผุดสวนพลังงานหมุนเวียน บนดาดฟ้ามหา’ลัยหางโจว