รุ่งอรุณของทะเลสาบสุริยันจันทรา

0
190
รุ่งอรุณของทะเลสาบสุริยันจันทรา

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 8 มกราคม 2017 ที่แสดงให้เห็นถึงทัศนียภาพยามเช้าของรื่อเยว่ถาน (日月潭) หรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) ในเขตหนานโถว ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวัน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร และถือเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

รุ่งอรุณของทะเลสาบสุริยันจันทรา รุ่งอรุณของทะเลสาบสุริยันจันทรา รุ่งอรุณของทะเลสาบสุริยันจันทรา รุ่งอรุณของทะเลสาบสุริยันจันทรา รุ่งอรุณของทะเลสาบสุริยันจันทรา รุ่งอรุณของทะเลสาบสุริยันจันทรา