กล้าหรือไม่! ขับรถบนถนนน้ำแข็ง

0
94
ขับรถบนถนนน้ำแข็ง คุณกล้าลองหรือไหม!?

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 12 มกราคม 2017 เมื่อฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องกับอุณหภูมิที่เย็นเยียบในอำเภอปกครองตนเองชนชาติเหมียวหรงสุ่ย เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของประเทศจีน ทำให้สรรพสิ่งต่างๆ แม้แต่ถนนในบริเวณนั้น กลายเป็นน้ำแข็ง

ขับรถบนถนนน้ำแข็ง คุณกล้าลองหรือไหม!? ขับรถบนถนนน้ำแข็ง คุณกล้าลองหรือไหม!?