นิทรรศการพิเศษ “คุณทองโบราณ” สู่ “คุณทองแดง” สุนัข เพื่อนแท้ของมนุษย์กว่าสามพันปี

0
536

กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เรื่อง “คุณทองโบราณ สู่ คุณทองแดง สุนัข เพื่อนแท้ของมนุษย์กว่าสามพันปี” ระหว่างวันที่ 14 – 29 มกราคม 2560 ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นิทรรศการนี้นำเสนอเรื่องราวของสุนัข สัตว์เลี้ยงแสนรักที่มีความผูกพันกับมนุษย์มาช้านาน นับตั้งแต่คุณทองโบราณ สุนัขบ้านเชียงอายุกว่าสามพันปี จนถึงคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลที่ 9 โดยให้ความรู้ในรูปแบบที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน และคติสอนใจสำหรับเด็กๆ นิทรรศการแบ่งเนื้อหลักเป็น 6 ส่วน ได้แก่

หัวข้อที่ 1 จากสุนัขป่า มาเป็นสุนัขเลี้ยง นำเสนอเนื้อหาการกำเนิดสุนัข แล้วสุนัขกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงได้อย่างไร

หัวข้อที่ 2 สุนัขเลี้ยงในบ้านเรา นำเสนอข้อมูลหลักฐานบนผืนแผ่นดินไทยว่าสุนัขแสนรู้อยู่ร่วมกับมนุษย์มาไม่น้อยกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ดังหลักฐานจากแหล่งโบราณคดีต่างๆ รวมถึงภาพสุนัขที่ปรากฏบนภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์แหล่งต่างๆ โดยจัดแสดงโครงกระดูกสุนัขอายุกว่า 3,000 ปี จากแหล่งโบราณคดีท่าแค จ.ลพบุรี ซึ่งเป็นโครงกระดูกสุนัขทั้งตัวที่ฝังร่วมกับโครงกระดูกมนุษย์

หัวข้อที่ 3 เล่าขานตำนานว่าด้วยเรื่องสุนัข นำเสนอตำนานทางศาสนา ชาดก และนิทานพื้นบ้านของไทย ที่เกี่ยวข้องกับสุนัขที่ให้ข้อคิด คติสอนใจต่างๆ ในส่วนนี้จะมีโบราณวัตถุประกอบการจัดแสดงด้วย เช่น ประติมากรรมรูปวฏุกะไภรวะ ภาพปักโคลงพงศาวดาร เรื่อง หมาในรางหญ้า แผ่นชาดกจำลอง เรื่อง กุกกุรชาดก ตำราดูสุนัข เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องราว ภารกิจแบบหมาๆ ที่ไม่หมา กล่าวถึงความสามารถของเจ้าสี่ขาแสนรู้ในด้านต่างๆ

หัวข้อที่ 4  สุนัขทรงเลี้ยงในพระมหากษัตริย์ไทย เรื่องราวความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับสุนัขทรงเลี้ยงผู้แสนซื่อสัตย์ และจงรักภักดี อันเป็นที่ซาบซึ้งประทับใจ  เช่น อีเบส และผองเพื่อน สุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลที่ 5  ย่าเหล สุนัขทรงเลี้ยงผู้เป็นดั่งมิตรแท้ ในรัชกาลที่ 6

หัวข้อที่ 5  คุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลที่ 9 นำเสนอเรื่องราวของ “คุณทองแดง” สุนัขทรงเลี้ยงลำดับที่ 17 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่จงรักภักดีและผูกพันกับรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างมาก

และหัวข้อที่ 6  คุณทองโบราณ บรรพบุรุษสุนัขสามพันปี จัดแสดงโครงกระดูกสุนัขที่พบแบบเต็มโครงสมบูรณ์ในหลุมขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณวัดโพธิ์ศรีใน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. 2546 – 2547 ได้พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ว่า “คุณทองโบราณ” เพื่อให้สอดคล้องกับคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์ จากการศึกษาวิเคราะห์โครงกระดูก สันนิษฐานว่าคุณทองโบราณ มีอายุกว่า 3,000 ปีมาแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ระหว่างวันที่ 14-29 มกราคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์-อังคาร) จัดแสดง ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2224 1333 และ 0 2224 1402

นิทรรศการพิเศษ “คุณทองโบราณ” สู่ “คุณทองแดง”  สุนัข เพื่อนแท้ของมนุษย์กว่าสามพันปี นิทรรศการพิเศษ “คุณทองโบราณ” สู่ “คุณทองแดง” สุนัข เพื่อนแท้ของมนุษย์กว่าสามพันปี นิทรรศการพิเศษ “คุณทองโบราณ” สู่ “คุณทองแดง” สุนัข เพื่อนแท้ของมนุษย์กว่าสามพันปี