บริสุทธิ์ล้ำค่าดุจอัญมณี! ทะเลสาบไบคาล

0
180
บริสุทธิ์ล้ำค่าดุจอัญมณี! ทะเลสาบไบคาล

ชมภาพถ่ายของ Kristina Makeeva ช่างภาพสาวที่ได้บันทึกภาพยามทะเลสาบไบคาลกลายเป็นน้ำแข็ง จนกลายเป็นทิวทัศน์อันน่ามหัศจรรย์ รอยแตกบนน้ำแข็งที่ยืดยาว ดูราวกับงูขาวที่อยากจะยืดยาวไปให้ถึงท้องฟ้า ฟองอากาศใต้ผิวน้ำก็ดูคล้ายกับฝูงแมงกะพรุนที่อยากจะลอยตัวขึ้นมาสู่ผิวน้ำ

ทะเลสาบไบคาล เป็นทะเลสาบที่เก่าแก่ที่สุด ลึกที่สุด และใสที่สุดในโลก ด้วยความลึกกว่า 5,000 ฟุต (ประมาณ 1,524 เมตร) ทะเลสาบแห่งนี้ใสแจ๋วประหนึ่งคริสตัลจนมองเห็นใต้น้ำไปได้ลึกถึง 130 ฟุต (ประมาณ 40 เมตร) ในช่วงฤดูหนาวนี้ สภาพอากาศได้ทำให้ความหนาของน้ำแข็งในทะเลสาบมีขนาดถึง 5-6 ฟุตเลยทีเดียว (ประมาณ 1.5-1.8 เมตร)

บริสุทธิ์ล้ำค่าดุจอัญมณี! ทะเลสาบไบคาล บริสุทธิ์ล้ำค่าดุจอัญมณี! ทะเลสาบไบคาล บริสุทธิ์ล้ำค่าดุจอัญมณี! ทะเลสาบไบคาล บริสุทธิ์ล้ำค่าดุจอัญมณี! ทะเลสาบไบคาล บริสุทธิ์ล้ำค่าดุจอัญมณี! ทะเลสาบไบคาล บริสุทธิ์ล้ำค่าดุจอัญมณี! ทะเลสาบไบคาล