ผลวิจัยชี้ดนตรีช่วยพัฒนาสมอง เสริมทักษะการเรียนรู้

0
2038
ผลวิจัยชี้ดนตรีช่วยพัฒนาสมอง เสริมทักษะการเรียนรู้

เมื่อเร็วๆนี้ นักเรียนชั้นประถมศึกษา 500,000 คน จากโรงเรียนประถม 2,150 แห่งทั่วประเทศออสเตรเลียได้ร่วมกันร้องเพลงในโครงการ Music: Count Us In ซึ่งอาจนับได้ว่าเป็นการร้องเพลงร่วมกันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ โครงการนี้เป็นผลต่อยอดมาจากรายงานรวบรวมผลการวิจัยหลายฉบับที่สนับสนุนให้ผู้ปกครองออกมาผลักดันให้มีการเรียนการสอนดนตรีในโรงเรียนต่างๆ ซึ่งมีโรงเรียนประถมของรัฐในออสเตรเลียจำนวนน้อยมากที่มีหลักสูตรวิชาดนตรีที่ต่อเนื่องและได้มาตรฐานตามที่รายงานการวิจัยดังระบุไว้

โดยมีวิจัยหลายฉบับได้ยืนยันว่า ดนตรีเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ งานวิจัยฉบับหนึ่งซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Neuroscience ได้ศึกษาผู้ใหญ่ช่วงวัย 50-70 ปี จำนวน 44 คน สรุปว่า อาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัยที่ได้เรียนดนตรีตั้งแต่เด็กนั้น มีพัฒนาการทางสมองที่ดีต่อเนื่องยาวนานจนกระทั่งเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ งานวิจัยนี้ใช้วิธีตรวจการได้ยินในระดับก้านสมอง (Auditory brainstem response) ผลการวิจัยพบว่า อาสาสมัครที่เล่นดนตรีในวัยเด็กตั้งแต่อายุ 4-14 ปี มีการตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยินไวกว่าอาสาสมัครที่ไม่ได้เล่นดนตรี แม้จะไม่ได้เล่นดนตรีนานร่วม 40 ปีแล้วก็ตาม

สำหรับในสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์ Chris Boyd Brewer กล่าวไว้ในบทความที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins ว่า ดนตรีช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้นเนื่องจากดนตรีมีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนการสอนดังนี้

ทำให้เกิดสภาวะการเรียนรู้เชิงบวก สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ช่วยให้เกิดทักษะการคาดการณ์ล่วงหน้า ทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีชีวิตชีวาขึ้น ปรับเปลี่ยนสภาวะของคลื่นสมอง เสริมสมาธิ เพิ่มความจำ ก่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Multisensory learning experience) ช่วยคลายความเครียด เสริมจินตนาการ ประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่ม เสริมสร้างความปรองดอง ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ ทำให้เกิดความสนุกสนาน สร้างสีสันให้บทเรียนที่มีแก่นเรื่องหลัก (Theme-oriented unit)

นอกจากนั้น ดนตรียังเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ดีกับทฤษฎีและแนวคิดการเรียนรู้ต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการการศึกษาอีกด้วย

ผลวิจัยชี้ดนตรีช่วยพัฒนาสมอง เสริมทักษะการเรียนรู้ ผลวิจัยชี้ดนตรีช่วยพัฒนาสมอง เสริมทักษะการเรียนรู้

ที่มา : www.taamkru.com