ปีที่ผ่านมาชาวจีนจำนวนมหาศาลแห่เที่ยวเกาหลีใต้

0
58
ปีที่ผ่านมาชาวจีนจำนวนมหาศาลแห่เที่ยวเกาหลีใต้

รายงานของกระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 30 มกราคมที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า ในปี 2016 มีชาวต่างชาติมาเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้ราว 17.42 ล้านคน โดยชาวจีนเป็นชาติที่มาเที่ยวเกาหลีใต้มากที่สุด มีตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวจีนมากกว่า 8.26 ล้านคน นับเป็นปีแรกที่มีชาวจีนไปเที่ยวเกาหลีใต้ทะลุ 8 ล้านคน

อย่างไรก็ดี สถิติชี้ให้เห็นว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งปีหลัง้ป็นต้นมา จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนมีแนวโน้มเที่ยวเกาหลีใต้น้อยลง