เศรษฐกิจจีนก้าวอย่างมั่นคง ท่ามกลางการแปรปรวนของโลก

0
255
เศรษฐกิจจีนก้าวอย่างมั่นคง ท่ามกลางการแปรปรวนของโลก

ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา วงการอุตสาหกรรมของจีนขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนกำลังเติบโตอย่างมั่นคง ท่ามกลางการซบเซาและการเปลี่ยนแปลงของโลก

เจ้าชิ่งเหอ เจ้าหน้าที่ด้านสถิติของกรมสถิติแห่งชาติจีน (NBS) เผยว่า ตัวเลขของวงการอุตสาหกรรมในเดือนมกราคมยังคงอยู่ในระดับที่สูงตั้งแต่เมื่อปี 2012 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเติบโตของวงการอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างมั่นคง

เมื่อปี 2016 จีนรายงานการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 6.7 ซึ่งถึงแม้ว่าจะน้อยลงกว่าปีก่อนหน้า แต่ก็ยังอยู่ในระยะเป้าหมายของรัฐบาล

อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจก็ชี้ให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการบริการของจีนก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆอย่างมั่นคงเช่นกัน โดยอุตสาหกรรมการบริการที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้แก่เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ต ประกันภัย และการเงิน ในขณะเดียวกัน การคมนาคม อาหารและอสังหาริมทรัพย์ก็หดตัวลง

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการบริการมีสัดส่วนในเศรษฐกิจจีนมากกว่าครึ่ง และมีสัดส่วนเกือบทั้งหมดของการเติบโตเศรษฐกิจ ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้บริโภคชาวจีนมีกำลังซื้อในด้านอาหาร โรงแรมและการท่องเที่ยวได้มากขึ้นนั่นเอง

เศรษฐกิจจีนก้าวอย่างมั่นคง ท่ามกลางการแปรปรวนของโลก เศรษฐกิจจีนก้าวอย่างมั่นคง ท่ามกลางการแปรปรวนของโลก เศรษฐกิจจีนก้าวอย่างมั่นคง ท่ามกลางการแปรปรวนของโลก เศรษฐกิจจีนก้าวอย่างมั่นคง ท่ามกลางการแปรปรวนของโลก