พาชมทะเลสาบสี่แห่งในมณฑลเจ้อเจียง

0
69

โบยบินและละเลียดทิวทัศน์เหนือทะเลสาบสี่แห่ง ในมณฑลเจ้อเจียง ทางชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน สวยจนหลายคนอยากจะไปเห็นด้วยตาตัวเอง!