โจวจวง: หมู่บ้านกลางน้ำ มรดกล้ำค่าแห่งแดนมังกร

0
330
โจวจวง: หมู่บ้านกลางน้ำ มรดกล้ำค่าแห่งแดนมังกร

ชมภาพถ่ายทางอากาศที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 1 ก.พ. 2017 “โจวจวง” หมู่บ้านโบราณกลางน้ำ ที่ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งในเมืองมรดกโลกของจีน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองคุนซาน มณฑลเจียงซู ทางตะวันออกของประเทศจีน โดยสถาปัตยกรรมของหมู่บ้านแห่งนี้ต่างผสมผสานไว้ด้วยเอกลักษณ์ของราชวงศ์หมิงและชิง

โจวจวง: หมู่บ้านกลางน้ำ มรดกล้ำค่าแห่งแดนมังกร โจวจวง: หมู่บ้านกลางน้ำ มรดกล้ำค่าแห่งแดนมังกร โจวจวง: หมู่บ้านกลางน้ำ มรดกล้ำค่าแห่งแดนมังกร