รถบัสระบบขับอัตโนมัติจากนิยายไซไฟปรากฏในชีวิตจริงแล้ว!

0
60

กรุงปารีสได้เริ่มทดลองใช้รถบัสระบบขับอัตโนมัติตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง วันที่ 7 เมษายน โดยให้บริการฟรีบนสะพานชาร์ล เดอ โกลล์ ช่วงเวลาให้บริการระหว่าง 14.00-20.00

รสบัสทั้งสองคันนี้เดินรถบนสะพานเป็นระยะทาง 300 เมตร แต่ละคันสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้จำนวน 6-8 คน ในช่วงทดลองจะสามารถรับผู้โดยสารได้ถึง 500 คนต่อวัน

โครงการทดลองนี้ดำเนินการโดย RATP และเก็บผลประเมินจากผู้โดยสารหลังการใช้บริการ ซึ่ง RATP ได้กล่าวว่าการดำเนินโครงการครั้งนี้ก็เพื่อทดสอบการทำงานและความปลอดภัยของรถบัสนั่นเอง