จีนเตรียมออกกฎหมายห้ามเด็กที่ยังไม่ถึง 18 เล่นเกมเกินเวลา

0
129
จีนเตรียมออกกฎหมายห้ามเด็กที่ยังไม่ถึง 18 เล่นเกมเกินเวลา

สำนักงานกิจการนิติบัญญัติแห่งสภาแห่งรัฐของจีนกำลังสำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยมีการออกร่างพรบ.ว่าด้วยการคุ้มครองผู้เยาว์ด้านอินเทอร์เน็ต ที่มีข้อกำหนดให้บริษัทเกมออนไลน์ต้องใช้เทคนิคในการจำกัดไม่ให้เยาชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเล่นเกมต่อเนื่องกันเกินเวลาที่กำหนด อีกทั้งภายในหนึ่งวันก็ต้องมีการคุมเวลาไม่ให้เล่นเกินเวลาที่กำหนดด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีการจำกัดช่วงเวลาในการเล่นเกม โดยจะห้ามไม่ให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีเล่นเกมในช่วงเวลา 0.00-8.00น. และวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน แล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับกฎหมายนี้?

จีนเตรียมออกกฎหมายห้ามเด็กที่ยังไม่ถึง 18 เล่นเกมเกินเวลา จีนเตรียมออกกฎหมายห้ามเด็กที่ยังไม่ถึง 18 เล่นเกมเกินเวลา จีนเตรียมออกกฎหมายห้ามเด็กที่ยังไม่ถึง 18 เล่นเกมเกินเวลา จีนเตรียมออกกฎหมายห้ามเด็กที่ยังไม่ถึง 18 เล่นเกมเกินเวลา จีนเตรียมออกกฎหมายห้ามเด็กที่ยังไม่ถึง 18 เล่นเกมเกินเวลา จีนเตรียมออกกฎหมายห้ามเด็กที่ยังไม่ถึง 18 เล่นเกมเกินเวลา