ด้วยความอุตสาหะ! พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นจากเนยของพระทิเบต

0
342
ด้วยความอุตสาหะ! พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นจากเนยของพระทิเบต

ชมภาพผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่และซับซ้อนทางศาสนาพุทธ ที่ถูกสร้างขึ้นจากฝีมือของพระทิเบต ในมณฑลชิงไห่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน

กว่า 400 ปีที่ผ่านมา เหล่าพระทิเบตได้ใช้เนยที่มีส่วนประกอบหลักคือนมจามรี มาสร้างประติมากรรมดังกล่าว โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของพระพุทธเจ้า สัตว์ หรือ พืชต่างๆ นำมันร้อยเรียงเข้าด้วยกันจนกลายเป็นผลงานออกแสดงแก่สายตาประชาชน

ประติมากรรมเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความอดทนของพระทิเบต และความเมตตาที่หวังจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คน พยายามเอาชีวิตรอดให้ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่รุนแรง และคอยมองหาสิ่งดีๆ อยู่เสมอ

ด้วยความอุตสาหะ! พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นจากเนยของพระทิเบต ด้วยความอุตสาหะ! พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นจากเนยของพระทิเบต ด้วยความอุตสาหะ! พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นจากเนยของพระทิเบต ด้วยความอุตสาหะ! พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นจากเนยของพระทิเบต ด้วยความอุตสาหะ! พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นจากเนยของพระทิเบต