ชมภาพกรุงปักกิ่งใต้ท้องฟ้าสีคราม

0
281

รับชมภาพอันสวยงามของสถานที่สำคัญในกรุงปักกิ่งอย่างเช่น จตุรัสเทียนอันเหมิน มหาศาลาประชาคม หอประตูเมืองเทียนอันเหมิน และถนนฉางอาน ถนนสายสำคัญของกรุงปักกิ่งใต้ฟ้าสีครามไปพร้อมๆ กัน