​จีนเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจแบบ “sheconomy”

0
141

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสตรีโลก ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าและเว็บไซต์ขายของในจีนต่างก็เตรียมดึงดูดผู้บริโภคผู้หญิงให้ออกมาจับจ่ายซื้อของขวัญ เสื้อผ้าและเครื่องสำอาง

เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคชาวจีนได้กลายเป็นแรงขับดันที่สำคัญของตลาดบริโภคของจีน โดยจากข้อมูลของ Guotai Junan Securities เผยให้เห็นว่า การบริโภคของผู้หญิงชาวจีนได้สูงถึง 2.5 ล้านล้านหยวน (13 ล้านล้านบาท) ในปี 2015 และคาดว่าจะสูงถึง 4.5 ล้านล้านหยวน (24 ล้านล้านบาท) ในปี 2019

เศรษฐกิจแบบขับเคลื่อนโดยพลังผู้หญิง (sheconomy) เริ่มปรากฏให้เห็นในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2007 ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนของผู้บริโภคชาวจีนที่เป็นผู้หญิงนั่นเอง

ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจแบบขับเคลื่อนโดยพลังผู้หญิงได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมตลาดบริโภคจีนในด้านต่างๆ เช่น อีคอมเมิร์ซ การท่องเที่ยว ความงามจากทางแพทย์ และอื่นๆ