​ตำบลอี้หยวนเร่งสร้างอาชีพให้เกษตกรหญิงในชนบท

0
82

เหมาเจ๋อตง เคยพูดว่าผู้หญิง “แบกโลกไว้ครึ่งใบ” สื่อถึงบทบาทและความสำคัญของสตรีเพศ หลายปีที่ผ่านมา อำเภออี้หยวน นเมืองจื๋อป๋อ มณฑลซานตง ให้ความสำคัญในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตกรหญิงในพื้นที่ภูเขาเพื่อที่จะผลักดันให้ชาวบ้านหลุดพ้นจากความยากจน  โดยมีโครงการฝึกอบรมทักษะต่างๆสำหรับผู้หญิง  มีตำแหน่งงานให้ ตลอดจนเงินทุนในการสนับสนุนอุตสาหกรรมต่างๆ ผลักดันให้ชาวบ้านได้เข้ามาทำงานมากขึ้น ปัจจุบันทั้งตำบลมีผู้หญิงประมาณ 2 หมื่นคนที่ทำงานอยู่ในโครงการดังกล่าว