มีแต่การแบ่งงานพรรคฯ กับรัฐบาลเท่านั้น แต่ไม่มีการแบ่งแยกพรรคฯ กับรัฐบาล

0
340

เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัย คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเน้นว่า “มีแต่การแบ่งงานพรรคฯ กับรัฐบาลเท่านั้น แต่ไม่มีการแบ่งแยกพรรคฯ กับรัฐบาล”

หนังสือพิมพ์ People’s Daily รายงานว่า คณะผู้แทนปักกิ่งที่เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนสมัยที่ 12 ครั้งที่ 5 ได้จัดการประชุมแบบครบองค์ประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 มีนาคม เพื่อพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล นายหวาง ฉีซาน กรรมการประจำกรมการเมือง คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัย คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ได้เข้าร่วมการพิจารณาและกล่าวว่า ในการสืบทอดทางประวัติศาสตร์ของจีน คำว่า “รัฐบาล” มีความหมายกว้าง ได้แบกรับความรับผิดชอบอย่างไม่จำกัดขอบเขต โดย องค์กรของพรรคฯ องค์กรสภาผู้แทนประชาชน องค์กรการบริหาร องค์กรสภาปรึกษาการเมือง ตลอดจนศาลตุลาการและสภาอัยการ ล้วนเป็นรัฐบาลในสายตาของประชาชน ภายใต้การนำของพรรคฯ มีแต่การแบ่งงานของพรรคฯ กับรัฐบาลเท่านั้น แต่ “ไม่มีการแบ่งแยกพรรคฯ กับรัฐบาล” จึงต้องชูธงเรื่องนี้ด้วยเหตุผลอย่างชัดเจน ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง ต่อหนทางสังคมนิยมที่เป็นเอกลักษณ์ของจีน ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองต่อทฤษฎี ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองต่อระบอบ และต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองต่อวัฒนธรรมอย่างแน่วแน่

ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคฯ กับรัฐบาล เป็นปัญหาสำคัญที่สาธารณชนเฝ้าติดตาม “เซียะเค่อเต่า” (เกาะจอมยุทธ) ผู้ใช้บัญชีสาธารณะชื่อดังในวีแช็ตของจีนเผยแพร่บทความกล่าวว่า การที่นายหวางฉีซานกล่าวถึง “พรรคฯ กับรัฐบาลแบ่งงานกัน” ในครั้งนี้ และเน้นย้ำว่าจะต้อง “ภายใต้การนำของพรรคฯ” ซึ่งได้สานต่อความเห็นของนายเติ้งเสี่ยวผิง อดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ว่า “ยืนหยัดการนำของพรรค (คอมมิวนิสต์) และ พรรคฯ ต้องมีความชำนาญในการนำ”

นายหวางฉีซานได้เขียนร่างการปฏิรูประบบตรวจสอบเฝ้าติดตาม เขากล่าวว่า ระบบการปกครองพรรคฯ และประเทศรวมสองด้าน โดยด้านหนึ่ง คือ การกำกับดูแลพรรคฯ ตามระเบียบ ยืนหยัดให้มีวินัยเข้มงวดกว่ากฎหมาย มีวินัยก่อนกฎหมาย บรรลุซึ่งการแยกวินัยกับกฎหมาย ควบคุมทั้งพรรคฯ และปกครองทั้งพรรคด้วยวินัยที่เข้มงวดอย่างชัดเจน โดยยึดถือกฎบัตรพรรคฯ และระเบียบพรรคฯ เป็นบรรทัดฐาน อีกด้านหนึ่ง คือ การบริหารประเทศตามกฎหมาย บริหารประเทศและรัฐบาลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอื่นๆและกฎระเบียบ