อบอุ่นได้ในสไตล์เรา!บ้านพักคนชราในทิเบต

0
226

หลายปีที่ผ่านมา เขตปกครองตนเองทิเบตให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมาก หลังจากมีการสอบถามความสมัครใจของบรรดาคนชราในหลายๆ พื้นที่เป็นที่เรียบร้อย ก็ได้มีการจัดสรรให้คนชราในถิ่นทุรกันดารและหมู่บ้านต่างๆ ราว 1.14 หมื่นคนให้มาพักอาศัยร่วมกันในบ้านพักคนชราในระดับอำเภอ เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตในวัยหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพละมีความสุขมากยิ่งขึ้น

ตามมาชมบรรยากาศบ้านพักคนชราจินเย่ว์จิ่งในอำเภอต๋าหมู่ เมืองลาซา ไปพร้อมๆ กัน