โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งสุดท้ายของปักกิ่ง หยุดเดินเครื่องแล้ว!

0
92

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งสุดท้ายของปักกิ่ง “Huangneng Beijing Thermal Power Plant” (华能北京热电厂) หยุดเดินเครื่องแล้ว ทำให้กรุงปักกิ่งที่เป็นเมืองหลวงของจีนบรรลุเป้าหมายโรงไฟฟ้าที่ไม่ใช้พลังงานถ่านหินเลย กลายเป็นเมืองแห่งแรกในจีนที่ใช้พลังงานสะอาดผลิตไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน ปี1999 ตั้งอยู่ในชานเมืองทางตะวันออกของปักกิ่ง มีเครื่องเผาไหม้ถ่านหิน 5 เครื่อง ด้วยกำลังการผลิตติดตั้ง (installed capacity) ทั้งหมด 8.4 แสนกิโลวัตต์ และความจุความร้อน (heat capacity) 26 ล้านตารางเมตร

รายงานระบุว่า หลังจากโรงไฟฟ้าแห่งนี้หยุดใช้การเผาถ่านหินแล้ว ในแต่ละปีก็จะสามารถลดการใช้ถ่านหินได้ 1.7 ล้านตัน ลดการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ 91 ตัน ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ราว 285 ตัน และฝุ่นละออง 110 ตัน