งานแสดงภาพถ่าย “รัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ”

0
639

ขอเชิญร่วมชมผลงานใน งานแสดงผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “รัชกาลที่ ๙ ในความทรงจำ : In Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej” ระหว่างวันที่ 21-26 มีนาคม 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดโดยคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

โดยภาพที่จัดแสดงจำนวน 90 ภาพดังกล่าวได้รับการคัดเลือกจาก อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร (ศิลปินแห่งชาติ) อาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล (ผู้ที่ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9) และอาจารย์วารี ฉัตรอุดมผล (นักวิชาการเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ)  จากภาพที่ส่งประกวดทั้งหมดกว่า 400 ภาพ

โดยมีผลงานภาพถ่ายจากคณาจารย์ อาทิ

กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช
กีรติ ศรีสุชาติ
กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์
จิณณ์ธิศา สุระประเสริฐ
จักรพันธ์ สุระประเสริฐ
ชาติณรงค์ วิสุตกุล
ญาศิณี เคารพธรรม
ณัฐวดี ศรีคชา
ณัทธสิฐษิ์ สิริปัญญาธนกิจ
ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช
ธวัชชัย สุขสีดา
นลินา องคสิงห
เบ็ญจมาภรณ์ สุธิราวุธ
ปรฉัตร ศรีสุข
ประดิษฐ์ รัตนวิจารณ์
พนารัตน์ ลิ้ม
พรสุรีย์ วิภาศรีนิมิต
ศรีดารา ติเพียร
สุรางคนา ณ นคร
อริสรา ไวยเจริญ

พร้อมทั้งภาพจากบุคคลภายนอก และ ภาพจากสำนักข่าวซินหัว (โดย ราเชนทร์ เสงี่ยมศักดิ์ และ Li MangMang) จำนวน 15 ภาพ เข้าร่วมจัดแสดงด้วย

แผนที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน บริหารงานโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

ภาพตอนที่ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกภาพมาจัดแสดง