“พาณิชย์” จัดมหกรรมค้าชายแดนไทย-พม่า ดัน “แม่สอดโมเดล” ขึ้นฮับอัญมณี-ท่องเที่ยว

0
152

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน จัดงานมหกรรมการค้าชายแดนไทย-พม่า ภายใต้แนวคิดแม่สอด-เมียวดี ที่จะเติบโตอย่างแข็งแรงไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 21-28 มีนาคม 2560 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อผลักดันและขยายการค้า การลงทุนระหว่างไทย-พม่า ให้มีการขยายตัวได้เพิ่มขึ้น โดยด่านแม่สอด ถือว่ามีความสำคัญ เพราะเป็นด่านที่สามารถเชื่อมเข้าไปยังเมืองต่างๆของพม่าได้ และมูลค่าการค้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง งานนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลังพม่าเดินทางมาร่วมหารือเพื่อวางเป้าหมายการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนร่วมกัน โดยมุ่งหวังให้แม่สอด-เมียวดี เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในหลายๆ ด้าน เช่น ศูนย์กลางด้านอัญมณี ศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว ศูนย์กลางด้านการบริการทางการแพทย์ และศูนย์กลางทางด้านการพัฒนาด้านการขนส่ง พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ณ ด่านชายแดนแม่สอด-เมียวดี

นายอภิรดีกล่าวว่า นอกจากนี้ในงานมีกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างความคึกคักในด้านเศรษฐกิจ เช่น การจัดงานแสดงอัญมณี 2 ชาติ การลงนามความร่วมมือด้านอัญมณีและเครื่องประดับ การฝึกอบรมการสร้างเครือข่ายการค้าชายแดนแม่สอด-เมียวดี การอบรมการออกหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Form D) การพัฒนาบุคลากรด้านบัญชี และการอบรมด้านอัญมณีให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ๆ สนใจ ขณะเดียวกันได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-พม่า ครั้งที่ 1ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของภาครัฐและเอกชนของทั้งสองประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างกัน